Noggrann planering när reningsbassäng i Käppalaverket byggs om

Nio enorma silväggar, som ska hålla bärarmaterialet på plats i rätt zon, håller på att monteras i en av de två biologiska reningsbassänger som håller på att byggas om i Käppalaverket på Lidingö. När verket byggs om för att klara skärpta utsläppsvillkor och ökad kapacitet måste allt bli rätt från början och varje moment planeras noga.

Käppalaverket är ett av Sveriges största avloppsreningsverk och ligger i ett bergrum på Lidingö utanför Stockholm. I samverkan bygger NCC och Käppalaförbundet om två av elva biologiska reningsbassänger för att klara skärpta utsläppsvillkor och öka verkets kapacitet. Varje bassäng är 110 meter lång, 16 meter bred och 10 meter djup.

Det finns bara en transportväg in till reningsverket vilket gör logistiken till en av de stora utmaningarna. Rivningsmassor ska transporteras ut och koordineras med ny utrustning som ska transporteras in.

Samtidigt med ombyggnationen pågår reningen av avloppsvatten från hushåll, industrier och sjukhus i elva kommuner i övriga reningsbassänger. Det är ett absolut krav att driften inte störs vilket påverkar projekt i allt, från planering till det dagliga arbetet.

Uppbyggnadsarbetet har startat

Arbetet med att bygga upp den första reningsbassängen är igång. Bland annat ska nio silväggar monteras tvärs över bassängen. Silväggarna fungerar som stora durkslag som släpper igenom avloppsvatten till nästa zon i bassängen.

– Vi bygger från ena kortsidan till den andra. Utrymmet i bassängen blir trängre ju längre vi kommer då silväggarna kommer att sättas tätare. Allt måste göras i rätt ordning, det går inte att backa, säger Hans Qvarnström, produktionschef i projektet.