Vy över Kristianstad. Foto: Studio-E
Flygbild över Kristianstad med hus.