Pynten under produktion, våren 2024. Foto: Frank Sörensen
Flygbild över Kristianstad med hus.

Pumpstation Kristianstad

På uppdrag av Kristianstads kommun bygger NCC en ny pumpstation för dag- och markvatten från de centrala lågt belägna delarna av kommunen. Pumpstationen är en viktig del för att pumpa ut vatten och skydda staden mot översvämningar.

Hela Kristianstad är en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som ska stänga ute havsvattnet. Den nuvarande drygt 80 år gamla pumpstationen är uttjänt och en ny är en viktig förutsättning för utbyggnaden av skyddsvallarna, ett arbete som sedan många år pågår i Kristianstads kommun.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en komplett pumpstation med pumpkapacitet på totalt 10 kubikmeter per sekund. Projektet omfattar även anläggning av en ny vattenväg till pumpstationen från befintlig intagsdamm. Bygget av den nya pumpstationen är komplicerat med omfattande schakter, dykarbete och undervattensgjutning. 

Byggstart var augusti 2022 och den nya pumpstationen beräknas vara färdig våren 2025. Den gamla pumpstationen kommer vara i drift under hela byggtiden.

Pumpstationen är en förutsättning för att skydda centrala Kristianstad från översvämning. Det är ett avancerat projekt som kommer att ställa entreprenören inför många utmaningar. Mårten Svensson, projektledare Tekniska förvaltningen