Foto: Jenny Johnsson, NCC
Byggställningar vid vattenverkshus i Kristianstad.

Vattenverk i Kristianstad

NCC bygger i samverkan med Kristianstad kommun ett vattenverk som ska förse en rad orter i södra delarna av kommunen med vatten. I framtiden ska det även förstärka vattenförsörjningen i hela kommunens distributionsområde.

I samverkan med Kristianstad kommun bygger NCC ett nytt vattenverk för att i ett första skede förse orter i södra delarna av kommunen med dricksvatten.

Provborrningar har visat att det finns god tillgång till grundvatten. Verket kommer därför att dimensioneras och byggas så att det även ska kunna producera dricksvatten för att förstärka vattenförsörjningen i distributionsområdet för Kristianstad och Åhus. Kapaciteten är beräknad till max 10 000 m³/dygn.

Grundvattnet är av god kvalitet varför den primära behandlingen består av luftning för att oxidera järn med efterföljande filtrering i öppna sandfilter.

Distributionssystemet är försett med UV-ljus som mikrobiologisk barriär. 

Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef Vatten- och Miljöteknik, NCC Infrastructure