Foto: Jenny Johnsson, NCC
Byggställningar vid vattenverkshus i Kristianstad.

Vattenverk i Kristianstad

NCC har i samverkan med Kristianstad kommun byggt ett vattenverk som förser orter i södra delarna av kommunen med vatten. I framtiden ska det även förstärka vattenförsörjningen i hela kommunens distributionsområde.

I samverkan med Kristianstad kommun har NCC byggt ett nytt vattenverk för att i ett första skede förse orter i södra delarna av kommunen med dricksvatten.

Provborrningar har visat att det finns god tillgång till grundvatten. Verket dimensionerades och byggdes därför för att även kunna producera dricksvatten för att förstärka vattenförsörjningen i distributionsområdet för Kristianstad och Åhus. Kapaciteten är beräknad till max 10 000 m³/dygn.

Grundvattnet är av god kvalitet varför den primära behandlingen består av luftning för att oxidera järn med efterföljande filtrering i öppna sandfilter. Distributionssystemet är försett med UV-ljus som mikrobiologisk barriär.