Kungälvs vattenverk

NCC har byggt Kungälvs nya vattenverk utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Behovet av dricksvatten ökar i takt med att invånarna blir fler i kommunen. Råvaran tas direkt från Göta älv och verket levererar vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

Projektet genomfördes i partnering mellan NCC och Kungälvs kommun samt huvudunderentreprenörerna. Hösten 2015 startade fas 1 med systemval där partnerna enades och processlösning och design och gick våren 2016 över i fas 2 då detaljprojektering och produktion startade.

Det nya vattenverket uppfyller de nya högre kraven på mikrobiologiska barriärer, vilket innebär garanterad avskiljning av virus, bakterier och parasiter. Reningsprocessen består av sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist UV-ljus som ett sista reningssteg innan vattnet distribueras. Med den här tekniken renas vattnet från de föroreningar vi känner till i dag och det tas också höjd för framtida hot, som till exempel klimatpåverkan, läkemedelsrester och flamskyddsmedel.

Vattenverket har kapacitet att leverera 17 280 m3/dygn och förbereds att kunna byggas ut med ytterligare ultrafilter 2050 och ska då få kapacitet på 25 920 m3/dygn.