NCC siktar på sänkt klimatpåverkan i alla husbyggnadsprojekt

Alltmer fokus läggs på att sänka klimatpåverkan från byggprojekt – det här ställer krav på kompetens och kunskap, samtidigt som många lösningar och teknik finns tillgänglig redan idag. Här berättar Elisabeth Schylander, hållbarhetschef NCC Building Sverige, om vad som är viktigt för att lyckas hålla nere klimatpåverkan i ett byggprojekt och vilken roll nära samverkan har.

Snabba omvärldsförändringar, kundefterfrågan och regleringar påverkar NCC och hela byggbranschens klimatarbete. Att föra fram lösningar och ha kunskap kring minskad klimatpåverkan blir mer och mer en förutsättning på marknaden, menar Elisabeth Schylander.

– Det blir alltmer tydligt att klimatfrågan kommer vara en självklar del av våra kunders organisation och affär. NCC var tidigt ute med att både bygga intern kunskap och sätta extra ljus på klimatfrågorna i byggprocessen, bland annat fattade vi beslut förra året om att enbart arbeta med klimatförbättrad betong i alla våra husbyggnadsprojekt, säger Elisabeth Schylander.

NCC:s klimatmål följer Sveriges mål om klimatneutralitet år 2045 

– Vi tar sikte på ett övergripande mål om klimatneutralitet till 2045 samt en halvering av klimatpåverkan till 2030. Dessutom har delmål för 2026 satts då vi siktar på att ha minskat klimatpåverkan i våra husbyggnadsprojekt i Sverige med 30 procent. Det har varit viktigt för oss att identifiera delmål och på så sätt ha tydligt utstakade steg för vår resa, berättar Elisabeth.

Redan nu finns tekniska lösningar som kan halvera klimatpåverkan till 2030 och NCC:s roll är att ännu mer erbjuda dessa lösningar till kunderna.

– Vi har gedigen kunskap om vad som ger effekt och i specifika projekt har vi lyckats minska klimatpåverkan med hela 50 procent! Nästa steg blir att på bred front tillsammans med våra kunder implementera de lösningar som vi redan har – i flertalet av byggprojekten. Det är en förutsättning för att nå målet om klimatneutralitet, säger Elisabeth.

Rätt betong på rätt plats

Förra året genomfördes ett större initiativ inom NCC Building som syftade till att sänka klimatpåverkan från betong rejält och som tog utgångspunkt i den stora kunskap om byggteknik som finns internt.

– Betong är världens mest använda byggmaterial, samtidigt har cementen i betongen en betydande klimatpåverkan i produktionsskedet. Därför är det viktigt att vi använder rätt betong på rätt plats, att vi minimerar volym av betong och inte använder högre betongkvalitet än vad som krävs och dessutom går över helt till klimatförbättrad betong i våra projekt, säger Elisabeth.

Kunskapsdelning och tidig involvering är framgångsfaktorer

Tydligare och obligatoriska klimatkrav i offentlig upphandling, funktionskrav istället för särkrav och snabbare takt i införandet av gränsvärden för klimatdeklarationerna är grundläggande förutsättningar som behövs för att åstadkomma en rejäl förflyttning.  Genom att dessutom dra nytta av NCC:s kunskap och testa nya arbetssätt och ta med lärdomar från projekt till projekt så kan gränserna för vad som är möjligt flyttas, menar Elisabeth. 

– Utgångspunkten är så klart en tydlig kravställning från kund och att redan från start – när kritiska inriktningsbeslut är möjliga att påverka – diskutera olika val och lösningar kopplat till koldioxidutsläpp och ekonomi, råder Elisabeth.

Produktion av byggnadsmaterial har en stor klimatpåverkan och byggprocessen är materialintensiv. Genom att tidigt diskutera och jämföra olika byggnadsmaterial och konstruktionslösningar – vilken klimatpåverkan och kostnad de har, kan klimatoptimerade och kostnadseffektiva lösningar och val uppnås. 

– Klimatpåverkan behöver vara en parameter som vägs in i varje beslut. Här kan man få mycket hjälp av våra interna specialister och deras kunskap och erfarenhet från andra projekt. Det handlar ofta om att undersöka olika vägval och att ha fokus på bland annat materialeffektivitet, minskat avfall och spill, konstruktionsoptimering, cirkulära lösningar och att använda klimatförbättrad betong, avslutar Elisabeth.