Tre medarbetare som ger kundsupport via telefon och mail.

NCC Eftermarknad - tryggt även efter byggtiden

Genom vår Kundsupport får du en kontaktväg in till NCC Eftermarknad. Här kan du anmäla garantifel som uppträder under garantitiden, eller få svar på frågor. Vi registrerar alla felanmälningar som NCC bär ansvar för, åtgärdar och återkopplar tillbaka igen när ärendet är avslutat. Detta är en trygghet för dig som fastighetsägare att veta att allt som händer under garantitiden finns dokumenterat. Garantitiden omfattar 2 eller 5 år. Ansvarstiden omfattar 10 år.

Viktigt att tänka på vid anmälan

Vid överlämnandet av fastigheten levererade NCC ”Drift- och underhållsinstruktioner”. Detta material är ett viktigt verktyg för dig som fastighetsägare. Vi ber er att kontrollera informationen i detta material för att undvika anmälan av fel som beror på brister i drift- och skötsel, eller är ett handhavandefel (inget garantiansvar för NCC). Tid kan komma att debiteras för dessa ärenden.

Felanmälan

Här kan du som fastighetsägare fylla i en felanmälan. Formuläret gäller för samtliga NCC Buildings kunder och för alla byggnader. Du ska endast göra en felanmälan per formulär/referensnummer. Är du boende ber vi dig kontakta din förvaltare, eller det säljande bolaget om du har en äganderätt. Efter att NCC Kundsupport tagit emot och registrerat din felanmälan återkommer de med ett ärendenummer.

Akut?

Vid akuta felanmälningar beakta i första hand ansvaret som fastighetsägare med tanke på eventuella anmälningar till försäkringsbolag etc. samt använd er upphandlade jour.

Felanmälan

* = obligatoriska uppgifter

1. Rubrik
2. Anmälare till NCC
3. Kontaktuppgifter till fastighetsägare/boende/hyrestagare
4. Fastighetstyp och garanti-/ansvarstid
5. Information om fastighet/projekt (alt. Bostadsrättsförening)
6. Beskrivning av fel*
7. Produkt-/IDnr
8. Kräver ärendet omgående hantering?
9. Referensnummer kund
10. Ladda upp bild/dokument (jpg,jpeg,png,pdf,gif)

Du kan bifoga 1 bild/dokument. Den får inte vara större än 4 MB.

Genom att skicka formuläret godkänner du att vi behandlar personuppgifterna som du lämnar. Uppgifterna kommer behandlas lagenligt enligt GDPR och endast för angivet ändamål. Läs vår integritetspolicy här

NCC Eftermarknad Kundsupport

Felanmälan för NCC Buildings kunder, öppettider 8.00-16.30