Två medarbetare som arbetar tillsammans vid sina skrivbord.

NCC Eftermarknad - tryggt även efter byggtiden

Genom vår Kundsupport får du en kontaktväg in till NCC Eftermarknad. Här kan du anmäla garantifel som uppträder under garantitiden, eller få svar på frågor. Vi registrerar alla felanmälningar som NCC bär ansvar för, åtgärdar och återkopplar tillbaka igen när ärendet är avslutat. Detta är en trygghet för dig som fastighetsägare att veta att allt som händer under garantitiden finns dokumenterat. Garantitiden omfattar 2 eller 5 år. Ansvarstiden omfattar 10 år.

Viktigt att tänka på vid anmälan

Vid överlämnandet av fastigheten levererade NCC ”Drift- och underhållsinstruktioner”. Detta material är ett viktigt verktyg för dig som fastighetsägare. Vi ber er att kontrollera informationen i detta material för att undvika anmälan av fel som beror på brister i drift- och skötsel, eller är ett handhavandefel (inget garantiansvar för NCC). Tid kan komma att debiteras för dessa ärenden.

Felanmälan

Här ska du som fastighetsägare fylla i en felanmälan. Formuläret gäller för samtliga NCC Buildings kunder och för alla byggnader. Du ska endast göra en felanmälan per formulär/referensnummer. Du kan ladda upp flera bilder/dokument till samma felanmälan. Markera flera genom att hålla ctrl nedtryckt och markera innan du väljer att ladda upp.

Är du boende ber vi dig kontakta din förvaltare, eller det säljande bolaget om du har en äganderätt.

Efter att du lämnat en felanmälan får du först ett automatiskt svarsmail med kopia på din anmälan. Därefter när NCC Kundsupport tagit emot och registrerat din felanmälan och skickat den vidare till ansvarig garantisamordnare får du ett mail med ärendenummer.

Akut?

Vid akuta felanmälningar beakta i första hand ansvaret som fastighetsägare med tanke på eventuella anmälningar till försäkringsbolag etc. samt använd er upphandlade jour.

Felanmälan

* = obligatoriska uppgifter

1. Titel

2. Anmälare till NCC

3. Kontakt på plats

4. Information om fastighet

5. Beskrivning av fel*

6. Produkt-/IDnr för vitvaror/fönster

7. Ert ärende-/arbetsordernummer

8. Ladda upp bild/dokument (jpg,png,pdf,gif, max 8 MB per bild/dokument)

Läs mer om vår integritetspolicy