En arbetare mäter avstånd mellan två stänger med hjälp av en linjal.

Om- och tillbyggnationer med NCC Byggservice

NCC Byggservice har lång erfarenhet av om- och tillbyggnationer och har ett gediget kunskapskapital i bagaget. Detta använder vi oss av när vi genomför våra uppdrag, stora som små, i nära samarbete med dig som kund.

Ett ansvarsfullt företagande skapar mervärde för oss och förhoppningsvis även för dig. Vårt personliga ansvarstagande är en självklarhet. Förståelse för de byggnader vi arbetar i samt engagemang för de relationer vi bygger, är grunden för hur vi arbetar. Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår i ombyggnadsprojekt, är en stor utmaning för oss.

Vi kan erbjuda en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk. Våra hantverkare är dessutom vana att arbeta under pågående verksamhet.

Vi är certifierade enligt ISO 14001. Att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöarbetet ingår i det vardagliga arbetet.

Kulturbyggnader

Ett av våra främsta kunskapsområden gäller om- och tillbyggnadsarbeten samt renoveringar av kulturhistoriska byggnader och äldre fastigheter.

Förutom ett genuint hantverk krävs ett stort engagemang och en stor portion erfarenhet, något som vi gärna delar med oss av. Vid hyresgästanpassningar i kulturhistoriska miljöer ser vi därför till byggnadens bästa, utifrån kundens behov. Vi är måna om att vårt gemensamma kulturarv på bästa sätt bevaras inför framtiden.

Genom åren har våra årsavtal med Riksdagens Förvaltningskontor samt Statens Fastighetsverk gjort att vi haft löpande ombyggnader i hela deras fastighetsbestånd som till stor del består av kulturbyggnader.

Vi har fått uppdragen utförda med högsta kompetens och kvalitet i en stark förening av engagemang, förståelse och respekt för byggnadens särart.
Kjell Simonsson, Nordiska Museet
I såväl vår roll som fastighetsägare eller som driftansvariga ser vi mycket positivt på tjänsten Eftermarknad som NCC erbjuder – ansvarsfullt byggande får verkligen en mening.
Lars-Ove Persson, Akademiska hus