NCC Eftermarknad

Trygg även efter byggtiden! Hantverkshjälp under garantitid och vid om- och tillbyggnad.

Vi inom gruppen NCC Eftermarknad tar vid när ditt hus står klart. Under garantitiden är vi snabbt på plats med våra fullt utrustade bilar om det behövs. Anlitar du oss vid om- och tillbyggnad försäkrar du dig om att alla garantier gäller fullt ut.

Vi kan ditt hus

NCC Eftermarknad är en ombyggnadsgrupp inom NCC. Det innebär att vi har daglig kontakt med den organisation som utfört det ursprungliga arbetet. Vi känner din byggnad. Det har du nytta av både under garantitiden och vid framtida om- eller tillbyggnader.

Snabb hjälp under garantitiden

Genom oss på NCC Eftermarknad har du under garantitiden en enda kontaktväg som du använder för att anmäla fel och få svar på frågor. Vi samordnar projektets garantiåtaganden och våra hantverkare har fullt utrustade bilar.

All information om din fastighet finns i den drift- och underhållspärm du får vid överlämnandet. Om något fel uppstår får du snabbt och enkelt tillgång till rätt resurser. Samtliga felanmälningar registreras, så att du som fastighetsägare kan få en dokumentation över vad som hänt under garantitiden.

En tryggare om- och tillbyggnad

Behöver du någon som kan hantera allt från ett enkelt fönsterbyte till en större ombyggnad av din fastighet? Då kan du vända dig till oss på NCC Eftermarknad. Anlitar du oss för ombyggnad och hyresgästanpassning så gäller också alla garantier från när fastigheten var ny.

Med oss vid din sida behöver du inte oroa dig för att hitta rätt konsulter, leverantörer eller underentreprenörer. Vi hjälper dig att utveckla ditt projekt med hjälp av kontakterna i vårt nätverk. Du kan antingen be oss ta hand om detaljerna eller överlämna det övergripande ansvaret till oss. Vi planerar självklart arbetet för att skapa minsta möjliga besvär för hyresgästen.