Kompetensbygget

Är du en blivande civilingenjör inom Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad? Då är vårt program Kompetensbygget något för dig. I Kompetensbygget varvas betald praktik från olika arbetsplatser med seminarier och stimulerande erfarenhetsutbyte.

Chalmers, KTH eller LTH

I årskurs 2

Under våren i årskurs 2: Planering av din första praktikperiod tillsammans med ansvarig på din ort.

Sommaren efter årskurs 2: Praktikperiod 1: Yrkespraktik under sommaren.

Uppstartsträff: Sommaren avslutas med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare från hela landet.

I årskurs 3

Träffar med NCC: Du deltar i minst två träffar per termin innehållande bl.a. studiebesök, workshops och seminarium.

Planering av din andra praktikperiod sker under våren i årskurs 3, tillsammans med ansvarig på din ort.

Sommaren efter årskurs 3: Praktikperiod 2: Yrkespraktik under sommaren.

I årskurs 4

Träffar med NCC: Du deltar i minst två träffar under höstterminen innehållande bl.a. studiebesök, workshops och seminarium.

Nationell Avslutningsträff: I januari/februari avslutas programmet med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare och även Traineer från hela landet. På programmet står utöver gemensamma fritidsaktiviteter bl.a. gruppövning, studiebesök och föreläsningar från NCC.

Sjumånaderspraktik LTU

I årskurs 3

Planering av din sjumånaderspraktik sker under våren tillsammans med ansvarig i den avdelning du skall göra praktiken.

Sommaren efter årskurs 3: Praktikperiod sju månader: Yrkespraktik + arbetsledning/utsättning + kalkyl/inköp.

Uppstartsträff: Sommaren avslutas med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare från hela landet. På programmet står utöver gemensamma fritidsaktiviteter bl.a. gruppövning, studiebesök och föreläsningar från NCC.

I årskurs 4

Under hösten fortsätter din yrkespraktik.

Avslutningsträff: I januari/februari avslutas programmet med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare och även Traineer från hela landet. På programmet står utöver gemensamma fritidsaktiviteter bl.a. gruppövning, studiebesök och föreläsningar från NCC.