Kompetensbygget

Är du en blivande civilingenjör inom Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad? Då är vårt program Kompetensbygget något för dig. I Kompetensbygget varvas betald praktik från olika arbetsplatser med seminarier och stimulerande erfarenhetsutbyte.

Kompetensbygget är ett bra sätt att få praktisk erfarenhet under din studietid samt skapa ett kontaktnät inför din kommande karriär. För NCC är den en fördel att få kontakt med framtidens talanger, direkt från universitet och högskolor.

Upplägg Kompetensbygget

Kompetensbygget finns i två olika upplägg beroende på vart i landet du studerar. För studerande på KTH, Chalmers och LTH består Kompetensbygget av två praktikperioder över somrarna mellan årskurs 2-3 samt 3-4. För studerande på LTU består Kompetensbygget istället av en sju-månaders praktikperiod. För båda uppläggen ingår löpande träffar med NCC och övriga kompetensbyggare med workshops, projektbesök och seminarier.

  • Starkt nätverk - Som Kompetensbyggare blir du en del av ett nätverk av Kompetensbyggare från hela landet. Via programmets nationella nätverksträffar innehållande bl.a. projektbesök, gruppövningar och seminarium, lär du känna NCC samtidigt som du utvecklar dig själv och skapar ett fantastiskt nätverk för framtiden.
  • Praktisk kompetens - Kompetensbygget ger dig en stadig och komplett grund att stå på. Blandningen av dina kunskaper från högskolan, NCC:s spännande och breda vardag samt erfarenhetsutbytet från nätverksträffarna skapar en unik kompetens för din kommande yrkesverksamhet.
Kontaktuppgift för studenter

Kontakta oss gärna!