Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Ledningen består av VD/Koncernchef, cheferna för NCC Building och Infrastructure. NCC Property Development och NCC Industry, samt Chief Financial Officer, chef Corporate Relations, chef för inköp och Chefsjurist.

peter_wagstrom_ncc40500
Peter Wågström

President and CEO of NCC

Född 1964. Civ.ing. Vd och koncernchef sedan 2011. Anställd i NCC sedan 2004.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Housing 2009–2010, NCC Property Development 2007–2008, Sverigechef NCC Property Development 2004-2006, olika chefsbefattningar inom Drott (sedermera Fabege) 1998–2004, olika befattningar inom Skanskas fastighetsverksamhet
1991–1998.

Aktieinnehav i NCC AB: 41 946 B-aktier (inkl.närstående).

mattias-lundgren_ncc11361
Mattias Lundgren

CFO

Född 1971. Civ.ek. Chief Financial Officer från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1998

Tidigare erfarenheter bland annat chef Mergers & Acquisitions och Strategi 2015, chef NCC Housing Sverige 2012–2015, och diverse roller i NCC inom affärsutveckling.

Aktieinnehav i NCC AB: 1703 B-aktier.

ann_lindell_saeby_ncc40488
Ann Lindell Saeby

EVP & Head of Corporate Relations

Född 1962. Civ.ek. Chef Corporate Relations från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2012.

Tidigare erfarenheter bland annat kommunikationsdirektör på NCC 2012–2015, kommunikationsdirektör på Fortum 2004–2012, kommunikationskonsult och partner på Kreab Gavin Anderson 1998–2004.

Aktieinnehav i NCC AB: 3 103 B-aktier.

svante_hagman_ncc40498
Svante Hagman

EVP & Head of NCC Infrastructure

Född 1961. Civ.ek. och MBA. Chef NCC Infrastructure från den 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1987.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2012–2015, NCC Housing 2011–2012, chef region Stockholm/Mälardalen inom NCC Construction Sweden, chef marknads- och affärsutveckling NCC Construction Sweden. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveriges Byggindustrier.

Aktieinnehav i NCC AB: 11 435 B-aktier.

klause_kaae_ncc40501
Klaus Kaae

EVP & Head of NCC Building

Född 1959. Civ.ing. Chef NCC Building från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1985.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Construction Denmark 2012–2015, vice vd i NCC Construction Denmark 2009– 2012. Koncerndirektör NCC Construction Denmark 2002–2009. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dansk Byggeri.

Aktieinnehav i NCC AB: 6 074 B-aktier.

carola_laven_ncc40491
Carola Lavén

EVP & Head of NCC Property Development

Född 1972. Civ.ing. Chef NCC Property Development från 2013. Anställd i NCC sedan 2013.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg 2006–2013, affärsutvecklingschef LjungbergGruppen 2003–2006, fastighetschef Stockholm/ Uppsala Drott 1998–2003.

Aktieinnehav i NCC AB: 2 404 B-aktier.

jyri_salonen_ncc40497
Jyri Salonen

EVP & Head of NCC Industry

Född 1965, Civ. ek. Chef NCC Industry från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Roads 2015, divisionschef NCC Roads Services 2014, Affärsenhetschef för NCC Roads i Finland 2009–2013, diverse positioner inom ExxonMobil och Esso i Finland.

Aktieinnehav i NCC AB: 2 255 B-aktier.

hakan_broman_ncc40490
Håkan Broman

General Counsel

Född 1962. Jur.kand, fil. kand. och Stanford Executive Program. Chefsjurist NCC AB sedan 2009. Anställd i NCC sedan 2000.

Tidigare erfarenheter bland annat bolagsjurist NCC International Projects och NCC Property Development 2000–2008, bolagsjurist ABB/ Daimler Chrysler Transportation 1996–2000, Ekelunds advokatbyrå 1993–1996, domstolsväsendet 1991–1993, European International Contractors (EIC) 2001–2010, varav som styrelseledamot 2008–2010.

Aktieinnehav i NCC AB: 4 386 B-aktier.

Harri_Savolainen_NCC40493
Harri Savolainen

Head of Operational Support

Född 1971, Civ.ing. Chef för Operational Support från 2017. Anställd i NCC sedan 2001.

Tidigare erfarenheter bland annat divisionschef för NCC Building Finland, Affärsområdeschef NCC Construction Finland och ingick i koncernledningen åren 2012-2015. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera och delegationsmedlem i Helsingfors handelskammare.

Aktieinnehav i NCC AB: 3983 B-aktier.