Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Ledningen består av VD/Koncernchef, cheferna för NCC Building, NCC Infrastructure, NCC Property Development, NCC Industry och Chief Financial Officer.

Tomas-Carlsson_NCC
Tomas Carlsson

VD och koncernchef

Född 1965. Civilingenjör från Chalmers och innehar en MBA från London/Columbia Business School. VD och koncernchef sedan 7 maj 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: Tomas Carlsson har varit VD för det börsnoterade teknikkonsultföretaget Sweco sedan slutet av 2012. Har tidigare arbetat nästan 20 år inom NCC, där han senast var ansvarig för NCC:s svenska byggverksamhet.

Innehav i NCC AB: 17 270 B-aktier och 282 929 köpoptioner

Mattias-Lundgren_NCC
Mattias Lundgren

CFO

Född 1971. Civ.ek. Chief Financial Officer från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1998.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Mergers & Acquisitions och Strategi 2015, chef NCC Housing Sverige 2012–2015, och diverse roller i NCC inom affärsutveckling.

Innehav i NCC AB: 2 449 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.

Kenneth_Nilsson_NCC92470
Kenneth Nilsson

EVP & Affärsområdeschef NCC Infrastructure

Född 1961. Chef NCC Infrastructure från 3 april 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenhet bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska och ledningsgruppsarbete samt ytterligare 10 år som arbetschef, projekt- och arbetsledare. Under 2017 tog han över ansvaret för Skanskas anläggningsverksamhet i östra USA.

Innehav i NCC AB: 14 147 köpoptioner B-aktier.

Bild på Klaus Kaae, Head of NCC Building. Foto/illustration: Sten Jansin
Klaus Kaae

EVP & Head of NCC Building

Född 1959. Civ.ing. Chef NCC Building från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1985.

Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsområdeschef NCC Construction Denmark 2012–2015, vice vd i NCC Construction Denmark 2009– 2012. Koncerndirektör NCC Construction Denmark 2002–2009.

Innehav i NCC AB: 7 842 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.

Bild på Carola Lavén, Head of NCC Property Development. Foto/illustration: Sten Jansin
Carola Lavén

EVP & Head of NCC Property Development

Född 1972. Civ.ing. Chef NCC Property Development från 2013. Anställd i NCC sedan 2013.

Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg 2006–2013, affärsutvecklingschef Ljungberg-Gruppen 2003–2006, fastighetschef Stockholm/ Uppsala Drott 1998–2003 samt fastighetsförvaltare Skanska 1995–1998.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Sweden Green Building Council.

Innehav i NCC AB: 3 572 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.

Bild på Jyri Salonen, EVP och Head of NCC Industry. Foto/illustration: Sten Jansin
Jyri Salonen

EVP & Head of NCC Industry

Född 1965, Civ. ek. Chef NCC Industry från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2008.

Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsområdeschef NCC Roads 2015, divisionschef NCC Roads Services 2014, Affärsenhetschef för NCC Roads i Finland 2009–2013, diverse positioner inom ExxonMobil och Esso i Finland.

Innehav i NCC AB: 3 017 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.