Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Ledningen består av VD/Koncernchef, cheferna för NCC Building, NCC Infrastructure, NCC Property Development och NCC Industry, samt Chief Financial Officer, chef Corporate Relations, chef för Operational support och Chefsjurist.

peter_wagstrom_ncc40500
Peter Wågström

President and CEO of NCC

Född 1964. Civ.ing. Vd och koncernchef sedan 2011. Anställd i NCC sedan 2004.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Housing 2009–2010, NCC Property Development 2007–2008, Sverigechef NCC Property Development 2004–2006, olika chefsbefattningar inom Drott (sedermera Fabege) 1998–2004, olika befattningar inom Skanskas fastighetsverksamhet 1991–1998.

Övriga uppdrag: styrelseledamot Stockholms Handelskammare.

mattias-lundgren_ncc11361
Mattias Lundgren

CFO

Född 1971. Civ.ek. Chief Financial Officer från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1998.

Tidigare erfarenheter bland annat chef Mergers & Acquisitions och Strategi 2015, chef NCC Housing Sverige 2012–2015, och diverse roller i NCC inom affärsutveckling.

ann_lindell_saeby_ncc40488
Ann Lindell Saeby

EVP & Head of Corporate Relations

Född 1962. Civ.ek. Chef Corporate Relations från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2012.

Tidigare erfarenheter bland annat kommunikationsdirektör på NCC 2012–2015, kommunikationsdirektör på Fortum 2004–2012, kommunikationskonsult och partner på Kreab Gavin Anderson 1998–2004.

svante_hagman_ncc40498
Svante Hagman

EVP & Head of NCC Infrastructure

Född 1961. Civ.ek. och MBA. Chef NCC Infrastructure från den 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1987.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2012–2015, NCC Housing 2011–2012, chef region Stockholm/Mälardalen inom NCC Construction Sweden, chef marknads- och affärsutveckling NCC Construction Sweden.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveriges Byggindustrier.

klause_kaae_ncc40501
Klaus Kaae

EVP & Head of NCC Building

Född 1959. Civ.ing. Chef NCC Building från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1985.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Construction Denmark 2012–2015, vice vd i NCC Construction Denmark 2009– 2012. Koncerndirektör NCC Construction Denmark 2002–2009. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dansk Byggeri.

carola_laven_ncc40491
Carola Lavén

EVP & Head of NCC Property Development

Född 1972. Civ.ing. Chef NCC Property Development från 2013. Anställd i NCC sedan 2013.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg 2006–2013, affärsutvecklingschef LjungbergGruppen 2003–2006, fastighetschef Stockholm/ Uppsala Drott 1998–2003 samt fastighetsförvaltare Skanska
1995–1998.

jyri_salonen_ncc40497
Jyri Salonen

EVP & Head of NCC Industry

Född 1965, Civ. ek. Chef NCC Industry från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Roads 2015, divisionschef NCC Roads Services 2014, Affärsenhetschef för NCC Roads i Finland 2009–2013, diverse positioner inom ExxonMobil och Esso i Finland.

hakan_broman_ncc40490
Håkan Broman

General Counsel

Född 1962. Jur.kand, fil. kand. och Stanford Executive Program. Chefsjurist NCC AB sedan 2009. Anställd i NCC sedan 2000.

Tidigare erfarenheter bland annat bolagsjurist NCC International Projects och NCC Property Development 2000–2008, bolagsjurist ABB/ Daimler Chrysler Transportation 1996–2000, Ekelunds advokatbyrå 1993–1996, domstolsväsendet 1991–1993, European International Contractors (EIC) 2001–2010, varav som styrelseledamot 2008–2010.

Harri_Savolainen_NCC40493
Harri Savolainen

Head of Operational Support

Född 1971, Civ.ing. Chef för Operational Support från 2017. Anställd i NCC sedan 2001.

Tidigare erfarenheter bland annat divisionschef NCC Building Finland och affärsområdeschef NCC Construction Finland.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera och delegationsmedlem i Helsingfors Handelskammare.