Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Koncernledningen består av VD och koncernchef, cheferna för affärsområdena NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development samt ekonomi- och finansdirektör (även chef för DOS) och cheferna för gruppfunktionerna Legal, HR, Communication och Purchasing.

Tomas Carlsson, CEO. Foto/illustration: Joakim Kröger
Tomas Carlsson

Vd och koncernchef

Född 1965. Civilingenjör och MBA från London/Columbia Business School. Vd och koncernchef sedan 7 maj 2018. Anställd i NCC sedan 2018 samt 1991-2012.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Sweco 2012-2018, chef NCC Construction Sweden 2007-2012 och regionchef NCC Construction Väst 2005-2006.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här. 299 128 köpoptioner.

Susanne Lithander, CFO. Foto/illustration: Joakim Kröger
Susanne Lithander

Ekonomi- och finansdirektör samt chef för DOS

Född 1961, Civilekonom, Chief Financial Officer från 12 november 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs 2011-2018, VD för Mercuri International samt flertal positioner inom Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svedbergs 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

 

Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure. Foto/illustration: Joakim Kröger
Kenneth Nilsson

Head of NCC Infrastructure

Född 1961, Civilingenjör, Chef NCC Infrastructure från 3 april 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska bl a som vice Vd Skanska Sverige och ansvarig för väg- och anläggningsverksamheten samt Vd för Skanska i Finland. Ytterligare tio års erfarenhet som arbetschef, projekt- och arbetsledare.

Innehav i NCC AB: 14 957 köpoptioner.

Henrik Landelius, Head of NCC Building Sweden Foto/illustration: Joakim Kröger
Henrik Landelius

Head of NCC Building Sweden

Född 1975, Civilingenjör, Chef NCC Building Sweden sedan 1 oktober 2018. Anställd i NCC sedan 2014 samt 2005-2011.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef division NCC Building Sverige 2016-2018, Vice vd NCC Construction Sverige 2014-2016, Chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg 2011-2013 samt Affärschef NCC Construction Sverige 2005-2011.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här . 14 957 köpoptioner.

Catarina Molén-Runnäs, head of NCC Building Nordics Foto/illustration: Joakim Kröger
Catarina Molén-Runnäs

Head of NCC Building Nordics

Född: 1966, Civilingenjör, Chef NCC Building Nordics från 13 januari 2020. Anställd i NCC sedan 2020.

Tidigare erfarenheter bland annat: VD Nordic Property Management och CPO Nordic Choice Hotels 2013–2019. Projekt- och Fastighetsutveckling i Norden och Tyskland under flertal år samt en bakgrund från NCC 1988–1999.

Innehav i NCC AB: Inget innehav

Ylva Lagesson, head of Development and Operations Services. Foto/illustration: Joakim Kröger
Ylva Lagesson

Head of NCC Industry

Född 1971, Civilingenjör, Chef NCC Industry sedan 5 november 2020. Anställd i NCC sedan 2018 samt 1997-2000 och 2006-2017.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef för Development and Operations Services inom NCC 2018-2020. VD för Nobelhuset AB 2017 - 2018. Dessförinnan bland annat vice divisionschef NCC Building, chef för marknad och affärsutveckling på NCC Construction Sverige samt ett antal roller inom entreprenad och produktion.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aros Bostadsutveckling samt styrelseledamot i Svensk byggtjänst.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Joachim Holmberg, Head of NCC Property Development. Foto/illustration: Joakim Kröger
Joachim Holmberg

Head of NCC Property Development

Född 1971, Civilingenjör, Chef NCC Property Development sedan 1 september 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2014-2019, Affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2012-2014, Distriktschef Skanska Sverige 2007 – 2012, Projektchef Skanska Sverige 2003-2007.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Bild på Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist NCC Group Foto/illustration: Erik Mårtensson
Ann-Marie Hedbeck

Chefsjurist

Född 1972. Jur.kand. Chefsjurist i NCC AB sedan 28 september 2018. Anställd i NCC sedan 2017.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chefsjurist i NCC Infrastructure samt chefsjurist i Skanska AB.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här . 

 

Bild på Marie Reifeldt,
Marie Reifeldt

Head of HR

Född 1963, Socionom, Head of HR sedan 1 januari 2018. Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat: HR-chef för NCC Construction Sverige AB. HR-chef koncern Bravida 2005-2006, personaldirektör Teracom AB 1998-2004, personalchef Stokab AB 1996-1998 och personalchef Stockholm Energi Elnät AB 1991-1996.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Maria Grimberg, Head of Communication. Foto/illustration: Joakim Kröger
Maria Grimberg

Head of Communication

Född 1969, Civilekonom, Head of Communication sedan 11 mars 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Kommunikationskonsult och chef för JKL AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Bild på Klaus Kaae, Head of NCC Building Nordics
Klaus Kaae

Head of Purchasing (acting)

Född 1959, Civilingenjör, Tillförordnad chef för Inköp sedan 1 januari 2021. Anställd i NCC sedan 1985.

Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsområdeschef NCC Building Nordics 2018-2019, NCC Building 2016-2018 och NCC Construction Denmark 2012-2015. Vice vd NCC Construction Denmark 2009-2012.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här samt 12 264 köpoptioner B-aktier.