Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Ledningen består av VD/Koncernchef, cheferna för NCC Building, NCC Infrastructure, NCC Property Development och NCC Industry, samt Chief Financial Officer, chef Corporate Relations, chef för Operational support och Chefsjurist.

Bild på Håkan Broman, General Counsel NCC Group. Foto/illustration: Sten Jansin
Håkan Broman

President and CEO of NCC, tillförordnad

Född 1962. Jur.kand, fil. kand. och Stanford Executive Program. Tillförordnad VD sedan 30 oktober 2017. Anställd i NCC sedan 2000.

Tidigare erfarenheter: Chefsjurist NCC AB 2009 - 2017. Bolagsjurist NCC International Projects och NCC Property Development 2000–2008, bolagsjurist ABB/ Daimler Chrysler Transportation 1996–2000, Ekelunds advokatbyrå 1993–1996, domstolsväsendet 1991–1993, European International Contractors (EIC) 2001–2010, varav som styrelseledamot 2008–2010.

Bild på Mattias Lundgren, CFO NCC Group. Foto/illustration: Okänd
Mattias Lundgren

CFO

Född 1971. Civ.ek. Chief Financial Officer från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1998.

Tidigare erfarenheter bland annat chef Mergers & Acquisitions och Strategi 2015, chef NCC Housing Sverige 2012–2015, och diverse roller i NCC inom affärsutveckling.

Bild på Ann Lindell Saeby, EVP och Head of Corporate Relations NCC Group. Foto/illustration: Sten Jansin
Ann Lindell Saeby

EVP & Head of Corporate Relations

Född 1962. Civ.ek. Chef Corporate Relations från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2012.

Tidigare erfarenheter bland annat kommunikationsdirektör på NCC 2012–2015, kommunikationsdirektör på Fortum 2004–2012, kommunikationskonsult och partner på Kreab Gavin Anderson 1998–2004.

GoranLandgren_175
Göran Landgren

EVP & Head of NCC Infrastructure, tillförordnad

Född 1956. Chef för NCC Infrastructure från den 25 September 2017. Anställd vid NCC sedan 1981.

Tidigare erfarenheter bland annat chef för NCC Roads 2006 - 2014, vice vd NCC Construction Sweden med ansvar för marknad, affärsutveckling och dotterbolag 2004–2006, olika befattningar inom såväl anläggnings som husbyggande 1981–2001. Anställd i Peab som chef Division Anläggning 2001–2003.

Bild på Klaus Kaae, Head of NCC Building. Foto/illustration: Sten Jansin
Klaus Kaae

EVP & Head of NCC Building

Född 1959. Civ.ing. Chef NCC Building från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 1985.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Construction Denmark 2012–2015, vice vd i NCC Construction Denmark 2009– 2012. Koncerndirektör NCC Construction Denmark 2002–2009. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dansk Byggeri.

Bild på Carola Lavén, Head of NCC Property Development. Foto/illustration: Sten Jansin
Carola Lavén

EVP & Head of NCC Property Development

Född 1972. Civ.ing. Chef NCC Property Development från 2013. Anställd i NCC sedan 2013.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg 2006–2013, affärsutvecklingschef LjungbergGruppen 2003–2006, fastighetschef Stockholm/ Uppsala Drott 1998–2003 samt fastighetsförvaltare Skanska
1995–1998.

Bild på Jyri Salonen, EVP och Head of NCC Industry. Foto/illustration: Sten Jansin
Jyri Salonen

EVP & Head of NCC Industry

Född 1965, Civ. ek. Chef NCC Industry från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat affärsområdeschef NCC Roads 2015, divisionschef NCC Roads Services 2014, Affärsenhetschef för NCC Roads i Finland 2009–2013, diverse positioner inom ExxonMobil och Esso i Finland.

Bild på Harri Savolainen, Head of Operational Support, NCC Group. Foto/illustration: Sten Jansin
Harri Savolainen

Head of Operational Support

Född 1971, Civ.ing. Chef för Operational Support från 2017. Anställd i NCC sedan 2001.

Tidigare erfarenheter bland annat divisionschef NCC Building Finland och affärsområdeschef NCC Construction Finland.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera och delegationsmedlem i Helsingfors Handelskammare.

Ann-Marie_Hedbeck_beskuren
Ann-Marie Hedbeck

Tillförordnad chefsjurist

Född: 1972, jur.kand. Tillförordnad chefsjurist i NCC AB. Anställd i NCC sedan 2017.

Tidigare erfarenheter bland annat chefsjurist NCC infrastructure och chefsjurist i Skanska AB.