Executive Team

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Ledningen består av VD och Koncernchef, cheferna för NCC Building Nordics, NCC Building Sweden, NCC Infrastructure, NCC Property Development, NCC Industry, Chief Financial Officer and Head of Operational Development and IT.

Bild på Tomas Carlsson, VD och koncernchef.
Tomas Carlsson

VD och koncernchef

Född 1965. Civ.ing. och MBA från London/Columbia Business School. VD och koncernchef sedan 7 maj 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Sweco 2012-2016, chef NCC Construction Sweden 2007-2012 och regionchef NCC Construction Väst 2005-2006.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB

Innehav i NCC AB: 28 770 B-aktier och 282 929 köpoptioner.

Bild på Susanne Lithander, Chief Financial Officer.
Susanne Lithander

CFO

Född 1961, Civ Ek. Chief Financial Officer från 12 november 2018. Anställd sedan 2018.
Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs 2011-2018, VD för Mercuri Internationall samt flertal positioner inom Ericsson.

Innehav i NCC AB: 1 935 B-aktier.

Bild på Ylva Lagesson, Head of Development and Operations Services.
Ylva Lagesson

Head of Development and Operations Services

Född 1971. Civ. ing.
Chef Development and Operations Services från 8 oktober 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter: VD för Nobelhuset AB 2017 - 2018. Dessförinnan bland annat vice divisionschef NCC Building, chef för marknad och affärsutveckling på NCC Construction Sverige samt ett antal roller inom entreprenad och produktion.

Innehav i NCC AB: 3 000 B-aktier

Bild på Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure.
Kenneth Nilsson

Head of NCC Infrastructure

Född 1961.
Chef NCC Infrastructure från 3 april 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenhet bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska och ledningsgruppsarbete samt ytterligare 10 år som arbetschef, projekt- och arbetsledare.

Innehav i NCC AB: 14 147 köpoptioner B-aktier.

Bild på Klaus Kaae, Head of NCC Building Nordics
Klaus Kaae

Head of NCC Building Nordics

Född 1959. Civ.ing.
Chef NCC Building Nordics från 1 oktober 2018. Anställd i NCC sedan 1985.

Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsområdeschef NCC Building 2016–september 2018, Affärsområdeschef NCC Construction Denmark 2012–2015, vice vd i NCC Construction Denmark 2009–2012. Koncerndirektör NCC Construction Denmark 2002–2009.

Innehav i NCC AB: 7 842 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.

Henrik Landelius, Head of NCC Building Sweden.
Henrik Landelius

Head of NCC Building Sweden

Född 1975. Civ.ing.
Chef NCC Building Sweden sedan 1 oktober 2018. Anställd i NCC i totalt 10 år.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef division NCC Building Sverige 2016-2018, Vice vd NCC Construction Sverige 2014-2016, Chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg 2011-2013 samt Affärschef NCC Construction Sverige 2005-2011.

Aktieinnehav i NCC AB: 1 500 B-aktier och 14 147 köpoptioner.

Joachim Holmberg
Joachim Holmberg

Head of NCC Property Development

Född 1971. Head of NCC Property Development från 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2014-2019, Affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2012-2014, Distriktschef Skanska Sverige 2007 – 2012, Projektchef Skanska Sverige 2003-2007.

Innehav i NCC AB: 0

Bild på Jyri Salonen, Head of NCC Industry.
Jyri Salonen

Head of NCC Industry

Född 1965, Civ. ek.
Chef NCC Industry från 1 januari 2016. Anställd i NCC sedan 2008.

Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsområdeschef NCC Roads 2015, divisionschef NCC Roads Services 2014, Affärsenhetschef för NCC Roads i Finland 2009–2013, diverse positioner inom ExxonMobil och Esso i Finland.

Innehav i NCC AB: 3 017 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.