Executive Team

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Ledningen består av VD och koncernchef, cheferna för NCC Building Nordics, NCC Building Sweden, NCC Infrastructure, NCC Property Development, NCC Industry och Ekonomi- och finansdirektör som även är chef för DOS.

Tomas Carlsson, CEO. Foto/illustration: Joakim Kröger
Tomas Carlsson

VD och koncernchef

Född 1965. Civ.ing. och MBA från London/Columbia Business School. VD och koncernchef sedan 7 maj 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Sweco 2012-2016, chef NCC Construction Sweden 2007-2012 och regionchef NCC Construction Väst 2005-2006.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här. 299 128 köpoptioner.

Susanne Lithander, CFO. Foto/illustration: Joakim Kröger
Susanne Lithander

Ekonomi- och finansdirektör samt chef för DOS

Född 1961, Civ Ek. Chief Financial Officer från 12 november 2018. Anställd sedan 2018. Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs 2011-2018, VD för Mercuri Internationall samt flertal positioner inom Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svedbergs 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

 

Ylva Lagesson, head of Development and Operations Services. Foto/illustration: Joakim Kröger
Ylva Lagesson

Head of NCC Industry

Född 1971. Civ. ing. Chef Development and Operations Services från 8 oktober 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter: VD för Nobelhuset AB 2017 - 2018. Dessförinnan bland annat vice divisionschef NCC Building, chef för marknad och affärsutveckling på NCC Construction Sverige samt ett antal roller inom entreprenad och produktion.

Övriga uppdrag: styrelsemedlem i Aros Bostadsutveckling samt samt styrelsemedlem i Svensk Byggtjänst.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure. Foto/illustration: Joakim Kröger
Kenneth Nilsson

Head of NCC Infrastructure

Född 1961. Chef NCC Infrastructure från 3 april 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenhet bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska och ledningsgruppsarbete samt ytterligare 10 år som arbetschef, projekt- och arbetsledare.

Innehav i NCC AB: 14 957 köpoptioner.

Catarina Molén-Runnäs, head of NCC Building Nordics Foto/illustration: Joakim Kröger
Catarina Molén-Runnäs

Head of NCC Building Nordics

Född: 1966. Civ. ing.
Chef NCC Building Nordics från januari 2020. Anställd i NCC sedan 2020.

Tidigare erfarenheter bland annat: VD Nordic Property Management och CPO Nordic Choice Hotels 2013–2019. Projekt- och Fastighetsutveckling i Norden och Tyskland under flertal år samt en bakgrund från NCC 1988–1999.

Innehav i NCC AB: Inget innehav

Henrik Landelius, Head of NCC Building Sweden Foto/illustration: Joakim Kröger
Henrik Landelius

Head of NCC Building Sweden

Född 1975. Civ.ing. Chef NCC Building Sweden sedan 1 oktober 2018. Anställd i NCC i totalt 10 år.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef division NCC Building Sverige 2016-2018, Vice vd NCC Construction Sverige 2014-2016, Chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg 2011-2013 samt Affärschef NCC Construction Sverige 2005-2011.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här . 14 957 köpoptioner.

Joachim Holmberg, Head of NCC Property Development. Foto/illustration: Joakim Kröger
Joachim Holmberg

Head of NCC Property Development

Född 1971. Head of NCC Property Development från 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2014-2019, Affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2012-2014, Distriktschef Skanska Sverige 2007 – 2012, Projektchef Skanska Sverige 2003-2007.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här