Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Koncernledningen består av vd och koncernchef, cheferna för affärsområdena NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development samt ekonomi- och finansdirektör och cheferna för gruppfunktionerna Legal, HR, Communication och Purchasing. Finansdirektören ansvarar även för Finance and IT.

Tomas Carlsson, CEO.
Tomas Carlsson

Vd och koncernchef

Född 1965. Civilingenjör och MBA från London/Columbia Business School. Vd och koncernchef sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2018 samt 1991-2012.

Tidigare erfarenheter bland annat: vd Sweco 2012-2018, chef NCC Construction Sweden 2007-2012 och regionchef NCC Construction Väst 2005-2006.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Susanne Lithander, CFO.
Susanne Lithander

Ekonomi- och finansdirektör/CFO

Född 1961, Civilekonom, ekonomi- och finansdirektör sedan 2018, chef för Finance and IT sedan 2020.

Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs 2011-2018, vd för Mercuri International samt flertal positioner inom Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svedbergs 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

 

Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure.
Kenneth Nilsson

Affärsområdeschef NCC Infrastructure

Född 1961, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Infrastructure sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska bl a som vice vd Skanska Sverige och ansvarig för väg- och anläggningsverksamheten samt vd för Skanska i Finland. Ytterligare tio års erfarenhet som arbetschef, projekt- och arbetsledare.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Henrik Landelius, Head of NCC Building Sweden
Henrik Landelius

Affärsområdeschef NCC Building Sweden

Född 1975, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Building Sweden sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2014 samt 2005-2011.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef division NCC Building Sverige 2016-2018, Vice vd NCC Construction Sverige 2014-2016, Chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg 2011-2013 samt Affärschef NCC Construction Sverige 2005-2011.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Catarina Molén-Runnäs, head of NCC Building Nordics
Catarina Molén-Runnäs

Affärsområdeschef NCC Building Nordics

Född: 1966, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Building Nordics sedan 2020. Anställd i NCC sedan 2020 samt 1988-1999.

Tidigare erfarenheter bland annat: vd Nordic Property Management och CPO Nordic Choice Hotels 2013–2019. Projekt- och Fastighetsutveckling i Norden och Tyskland under flertal år samt en bakgrund från NCC 1988–1999.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Helvar OY.

Innehav i NCC AB:  Aktuellt aktieinnehav klicka här

Ylva Lagesson, head of Development and Operations Services.
Grete Aspelund

Affärsområdeschef NCC Industry

Född 1971, Cand.polit. från Oslo Universitet och Master of management kurser från Handelshøyskolen BI. Anställd i NCC och affärsområdeschef för NCC Industry sedan den 1 oktober 2022.

Tidigare erfarenheter bland annat: President för Sweco Norge 2016-2022. Dessförinnan CEO för Nemko AS samt Ramböll Management Norway.

Styremedlem i Nemko AS och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Joachim Holmberg, Head of NCC Property Development.
Joachim Holmberg

Affärsområdeschef NCC Property Development

Född 1971, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Property Development sedan 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2014-2019, Affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling 2012-2014, Distriktschef Skanska Sverige 2007 – 2012, Projektchef Skanska Sverige 2003-2007.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Kommunikationsdirektör

Född 1969, Civilekonom, kommunikationsdirektör sedan 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Kommunikationskonsult och chef för JKL AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Ann-Marie Hedbeck

Chefsjurist

Född 1972. Jur.kand. Chefsjurist i NCC AB sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2017.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chefsjurist i NCC Infrastructure samt chefsjurist i Skanska AB.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här. 

 

Johan Lindqvist

Inköpsdirektör

Född 1975. Civilekonom, inköpsdirektör sedan 2021. Anställd i NCC sedan 2021.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vice President & Head of Purchasing North America Volvo Bus Corporation 2016-2021, Vice President Global Purchasing Volvo Buses 2015-2016, Purchasing Director Volvo Buses 2012-2015, Volvo Global Trucks Purchasing 2001-2011. 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här 

Marie Reifeldt, Head of HR.
Marie Reifeldt

Personaldirektör

Född 1963, Socionom, personaldirektör sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat: HR-chef för NCC Construction Sverige AB. HR-chef koncern Bravida 2005-2006, personaldirektör Teracom AB 1998-2004, personalchef Stokab AB 1996-1998 och personalchef Stockholm Energi Elnät AB 1991-1996.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här