Koncernledning

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska och andra koncerngemensamma frågor och har som regel möte en gång per månad. Koncernledningen består av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Nordics, NCC Building Sweden, NCC Industry NCC Property Development och NCC Green Industry Transformation, ekonomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personaldirektören, inköpsdirektören och kommunikationsdirektören.

Tomas Carlsson, CEO.
Tomas Carlsson

Vd och koncernchef

Född 1965. Civilingenjör och MBA. Vd och koncernchef sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2018 samt 1991-2012.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Sweco, chef NCC Construction Sweden och regionchef NCC Construction Väst.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Susanne Lithander, CFO.
Susanne Lithander

Ekonomi- och finansdirektör samt chef för Finance & IT

Född 1961, Civilekonom, ekonomi- och finansdirektör sedan 2018, chef för Finance & IT sedan 2020.

Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs, vd för Mercuri International samt flertal positioner inom Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svedbergs Group.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

 
Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure.
Kenneth Nilsson

Chef för affärsområde NCC Infrastructure

Född 1961, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Infrastructure sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska bl a som vice vd Skanska Sverige och ansvarig för väg- och anläggningsverksamheten samt vd för Skanska i Finland. Ytterligare tio års erfarenhet som arbetschef, projekt- och arbetsledare.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Catarina Molén-Runnäs, head of NCC Building Nordics
Catarina Molén-Runnäs

Chef för affärsområde NCC Building Nordics

Född: 1966, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Building Nordics sedan 2020. Anställd i NCC sedan 2020 samt 1988-1999.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Nordic Property Management och CPO Nordic Choice Hotels. Projekt- och Fastighetsutveckling i Norden och Tyskland under flertal år samt en bakgrund från NCC.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Helvar OY.

Innehav i NCC AB:  Aktuellt aktieinnehav klicka här

Niklas Sparw

Chef för affärsområde NCC Building Sweden

Född 1973, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Building Sweden sedan februari 2024. Anställd i NCC sedan 1996. 

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef division Väst/Syd NCC Building Sweden, chef för NCC Teknik och Hållbarhet.

Inga övriga uppdrag.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Ylva Lagesson, head of Development and Operations Services.
Grete Aspelund

Chef för affärsområde NCC Industry

Född 1971, Cand.polit. affärsområdeschef för NCC Industry sedan 2022. Anställd i NCC sedan 2022.

Tidigare erfarenheter bland annat: President för Sweco Norge, vd Nemko AS samt Ramböll Management Norway.

Övriga uppdrag: Styremedlem i Nemko AS och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Joachim Holmberg, Head of NCC Property Development.
Joachim Holmberg

Chef för affärsområde NCC Property Development

Född 1971, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Property Development sedan 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling, Affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling, Distriktschef Skanska Sverige, Projektchef Skanska Sverige.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Helena Hed

Chef för affärsområde NCC Green Industry Transformation

Född 1975, Civilingenjör, affärsområdeschef NCC Green Industry Transformation sedan 2024. Anställd i NCC sedan 2024.

Tidigare erfarenheter bland annat: VD och koncernchef för Projektengagemang, vd Sweco Management och regionchef Sweco Rail.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här 

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Kommunikationsdirektör

Född 1969, Civilekonom, kommunikationsdirektör sedan 2019. Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Kommunikationskonsult och chef för JKL.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här

Ann-Marie Hedbeck

Chefsjurist

Född 1972. Jur.kand. Chefsjurist sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2017.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chefsjurist i NCC Infrastructure samt chefsjurist i Skanska.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här. 

 

Johan Lindqvist

Inköpsdirektör

Född 1975. Civilekonom, inköpsdirektör sedan 2021. Anställd i NCC sedan 2021.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vice President & Head of Purchasing North America Volvo Bus Corporation, Vice President Global Purchasing Volvo Buses, Purchasing Director Volvo Buses, Volvo Global Trucks Purchasing. 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här 

Marie Reifeldt, Head of HR.
Marie Reifeldt

Personaldirektör

Född 1963, Socionom, personaldirektör sedan 2018. Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat: HR-chef för NCC Construction Sverige AB. HR-chef koncern Bravida , personaldirektör Teracom, personalchef Stokab  och personalchef Stockholm Energi Elnät.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här