Tjänster och metoder

NCC erbjuder tjänster och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och finns över hela landet.

Våra tjänster och metoder:

Arlanda_quarry_NCC52801
Tätskikt och gjutasfalt

Gjutasfalt - en bituminös beläggning utan hålrum och utan tillkommande packningsarbete.

NCC tankbel
Tankbeläggningar - med tanke på ytan

Tankbeläggningar utför ett antal olika typer av ytmetoder, såsom ytbehandling på befintlig asfaltbeläggning, ytbehandling på grus, förseglingar av beläggningar samt indränkning av makadam.

Bild på två containrar, stenkross och en grävskopa som håller metallskrot. På den ena containern står det "NCC Recycling. 020-15 15 55 Foto/illustration: Erik Mårtensson
Repaving -återvinning och nyläggning av asfalt i ett

Personbilarnas däckdubbar sliter bort asfaltmassan ur beläggningen, som då måste ersättas. Den gamla massan återvinns direkt på plats och tjänstgör som ett justeringslager under det nya slitlagret.

GreenAsphalt_NCC290
Trackpaving - förlänger livslängden på alla vägar

Stark trafik i kombination med dubbdäck och höga farter sliter på vägbanorna och ger med tiden trafikfarliga spår. Med Trackpaving kan spåren mjukas och luckras upp med hjälp av infravärme och rivning.

Asphalting_Residential_Area_NCC48602
Remixing

Asfaltåtervinning med Remixer är mycket resurs- och miljöbesparande. Asfaltbeläggningarna på högtrafikerade vägar utsätts för stora påkänningar, bland annat i form av slitage.

Microteam_IMG_3430
NCC Microteam - specialister på potthål och mindre asfalteringsjobb

NCC Microteam utför små underhålls- och reparationsarbeten snabbt, som till exempel potthålslagning, professionellt och till fasta priser.

Daniel Tegin

Sales & Market, NCC Industry