Tjänster och metoder

NCC erbjuder tjänster och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och finns över hela landet.

Våra tjänster och metoder:

 • Asfaltfräsning

  För vår komfort och säkerhet är bra vägar av yttersta vikt. Med den senaste tekniken och skickliga medarbetare skapar vi jämnare vägar i hela Sverige. Sedan 1982 har vi fräst och återvunnit asfalt och är alltid uppdaterad inom den senaste tekniken.

 • Bild på två containrar, stenkross och en grävskopa som håller metallskrot. På den ena containern står det "NCC Recycling. 020-15 15 55
  Repaving - återvinning och nyläggning av asfalt i ett

  Personbilarnas däckdubbar sliter bort asfaltmassan ur beläggningen, som då måste ersättas. Den gamla massan återvinns direkt på plats och tjänstgör som ett justeringslager under det nya slitlagret. Ett miljö- och kostnadseffektivt sätt att underhålla asfalterade vägar.

 • Trackpaving - förlänger livslängden på alla vägar

  Stark trafik i kombination med dubbdäck och höga farter sliter på vägbanorna och ger med tiden trafikfarliga spår. Med Trackpaving kan spåren mjukas och luckras upp med hjälp av infravärme och rivning.

 • Remixing

  Asfaltåtervinning med Remixer är mycket resurs- och miljöbesparande. Asfaltbeläggningarna på högtrafikerade vägar utsätts för stora påkänningar, bland annat i form av slitage.

 • NCC Microteam - specialister på potthål och mindre asfalteringsjobb

  NCC Microteam utför små underhålls- och reparationsarbeten snabbt, som till exempel potthålslagning, professionellt och till fasta priser.