Tjänster och metoder

NCC erbjuder tjänster och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och finns över hela landet.

Våra tjänster och metoder:

Asfaltfräsning

För vår komfort och säkerhet är bra vägar av yttersta vikt. Med den senaste tekniken och skickliga medarbetare skapar vi jämnare vägar i hela Sverige. Sedan 1982 har vi fräst och återvunnit asfalt och är alltid uppdaterad inom den senaste tekniken.

Tankbeläggningar - med tanke på ytan

Tankbeläggningar utför ett antal olika typer av ytmetoder, såsom ytbehandling på befintlig asfaltbeläggning, ytbehandling på grus, förseglingar av beläggningar samt indränkning av makadam.

Bild på två containrar, stenkross och en grävskopa som håller metallskrot. På den ena containern står det "NCC Recycling. 020-15 15 55
Repaving - återvinning och nyläggning av asfalt i ett

Personbilarnas däckdubbar sliter bort asfaltmassan ur beläggningen, som då måste ersättas. Den gamla massan återvinns direkt på plats och tjänstgör som ett justeringslager under det nya slitlagret. Ett miljö- och kostnadseffektivt sätt att underhålla asfalterade vägar.

Trackpaving - förlänger livslängden på alla vägar

Stark trafik i kombination med dubbdäck och höga farter sliter på vägbanorna och ger med tiden trafikfarliga spår. Med Trackpaving kan spåren mjukas och luckras upp med hjälp av infravärme och rivning.

Remixing

Asfaltåtervinning med Remixer är mycket resurs- och miljöbesparande. Asfaltbeläggningarna på högtrafikerade vägar utsätts för stora påkänningar, bland annat i form av slitage.

NCC Microteam - specialister på potthål och mindre asfalteringsjobb

NCC Microteam utför små underhålls- och reparationsarbeten snabbt, som till exempel potthålslagning, professionellt och till fasta priser.

Daniel Tegin

Sälj- och marknadsansvarig Asfalt, mellersta Sverige, NCC Industry