Repaving -återvinning och nyläggning av asfalt i ett

Personbilarnas däckdubbar sliter bort asfaltmassan ur beläggningen, som då måste ersättas. Den gamla massan återvinns direkt på plats och tjänstgör som ett justeringslager under det nya slitlagret.

Minskad separationsrisk

Den nya massan, t.ex. VIACOTOP, påförs på ett avjämnat och varmt underlag, vilket ger bättre förutsättningar för god packning även vid tunna beläggningar. Mittfogen svetsas helt ihop med överlappande värmning. Genom maskinens konstruktion sker en viss återblandning av den tillförda massan, vilket minskar separationsrisken.

Miljövänligt och ekonomiskt

Då den befintliga massan återvinns, minskar behovet av nytillverkad massa med 50 procent. Repaving är därför en mycket ekonomisk reparationsmetod, för beläggningar på alla typer av gator och vägar – från motorvägar och större kommunala gator till betydligt mindre trafikerade vägar.

Carl-Henric Henriksson

Operation Manager, NCC Industry