Asfaltfräsning

För vår komfort och säkerhet är bra vägar av yttersta vikt. Med den senaste tekniken och skickliga medarbetare skapar vi jämnare vägar i hela Sverige. Sedan 1982 har vi fräst och återvunnit asfalt och är alltid uppdaterad inom den senaste tekniken.

Fräsmetodens fördelar

Kvalitet uppnås genom:

 • att inte lägga lager på lager med asfalt.
 • att justera tvärfallet.
 • att skapa ett bra underlag för ett högklassigt slitlager.
 • att ta bort beläggning vid låg kantstenshöjd samt då beläggningen är skadad.
 • att förbättra anslutningar och skarvar.

Ekonomi får man genom:

 • att justeringsfräsning kostar mindre än justering med massa.
 • att livslängden ökar på det nya slitaget som kan packas bättre med ett fast och väljusterat underlag.
 • att tvärfallet oftast inte justeras tillräckligt då massajustering är mycket kostsam.
 • att återvinningsmassor erhålles för att lägga tillbaka på vägen och/eller använda på angränsande vägar. Återvinning har dessutom fördelar för miljö.
 • att fräsning är mindre kostnadskrävande än t ex höjning av kantsten och gångbanor.
 • att genom anslutnings- och skarvfräsning öka livslängden på lagringar samt tvär- och längsgående skarvar.