Trackpaving - förlänger livslängden på alla vägar

Stark trafik i kombination med dubbdäck och höga farter sliter på vägbanorna och ger med tiden trafikfarliga spår. Med Trackpaving kan spåren mjukas och luckras upp med hjälp av infravärme och rivning. Därefter läggs en ny stabil slitlagerbeläggning i spåren.

Trackpaving är en bra metod att förlänga livslängden på en spårig, men i övrigt bra, beläggning. Om den befintliga beläggningen däremot är av dålig kvalitet är inte Trackpaving att rekommendera.

Minimerad nivåskillnad

Den asfaltmassa som används ger samma ytstruktur som den befintliga beläggningen har. Nivåskillnaden mellan spåravjämningen och den gamla beläggningen minimeras. Båda dessa faktorer har avgörande betydelse för trafiksäkerheten.

Om trackpaving

  • Typ av produkt: Mjukar upp och lägger ny yta på spåriga vägbanor.

  • Minimerad nivåskillnad: Nivåskillnaden mellan den gamla och nya beläggningen är minimal vilket ökar trafiksäkerheten.
  • Ökad livslängd: Förlänger livslängden på en spårig men i övrigt bra beläggning
  • Användningsområde: Lämpliga användningsområden för Trackpaving är Spåriga slitlagerbeläggningar på högtrafikerade gator och vägar.