Remixing

Asfaltåtervinning med Remixer är mycket resurs- och miljöbesparande. Asfaltbeläggningarna på högtrafikerade vägar utsätts för stora påkänningar, bland annat i form av slitage. Ibland kan slitlagerbeläggningen ha varit felproportionerad eller felvald vid utförandet. Det gör att den slits i ännu snabbare takt. Om vägkonstruktionen är tillräckligt kraftigt dimensionerad och inte är i behov av en förstärkning kan man åtgärda slitlagret med Remixing.

Återvinning av asfalt
Remixing är ett återvinningssystem av asfalt som gör det möjligt att på plats förändra sammansättningen av det gamla slitlagret genom att tillsätta nytt bitumen och ett nytt material till den sammansättning som önskas.

Hela processen sker i en enda överfart med en specialmaskin och ger små störningar för trafiken. Eftersom metoden innebär att befintlig beläggning återanvänds är den mycket resurs- och miljöbesparande.

Resultatet blir som nytt

Med Remixing åtgärdas alla typer av beläggningar på såväl hög- som lågtrafikerade vägar. Blandningen blir mycket homogen och det färdiga resultatet är helt i klass med ett nytt slitlager.