NCC Microteam - specialister på potthål och mindre asfalteringsjobb

För små underhålls- och reparationsarbeten till fasta priser finns NCC Microteam i Göteborg och Skåne.

NCC Microteam utför små underhålls- och reparationsarbeten snabbt och till fasta priser. Vårt Microteam består av en specialist på små mark- och asfalteringsjobb upp till 5 kvm. Med hjälp av specialanpassad utrustning kan NCC Microteam själv utföra många jobb utan hjälp av stora maskiner. Detta säkerställer att du får en snabb, kompetent och ekonomisk lösning på ditt problem.

Exempel på uppdrag

  • Mindre beläggningsytor och potthålslagning Med vår ”portable heater” värmer vi den befintliga asfaltsytan. Därefter ruggas asfalten upp och ny asfaltmassa kan läggas ut och packas. Med den här metoden slipper vi skära i asfalten och undviker därmed en möjlig sprickbildning i skarven mellan den nya och gamla beläggningen. Metoden är billig och ger en längre livslängd och snyggare beläggning.
  • Plattytor: Justeringar och omläggning av mindre plattytor som t.ex. åtgärda snubbelkanter eller byta ut trasiga plattor.
  • Kantsten: Justering och byte av olika typer av kantsten.
  • Mindre gjutasfaltjobb: Här fyller vi i sprickor i befintliga beläggningar.
  • Betongkant/asfaltkant: Höjdjusteringar av asfaltbeläggning mot betongytor (heatingarbete).
  • Justering av brunnar: Justering av brunnsbetäckningar som t.ex. sänkning av brunnsbetäckning för att undvika plogskador.
  • Byte av brunnar: Byte av trasiga brunnsbetäckningar till nya fasta eller flytande.
  • Skyltning: Uppsättning av vägmärken inkl. fundament och stolpe, utsättning av snökäppar (PVC eller ruskor).
  • Vägmarkeringar: Vi kan ordna alla typer av markeringar på vägar och cykelbanor. T.ex. markering för handikapparkering.


NCC Microteam finns enbart i Skåne och Göteborg.