Asfalt och beläggning i hela Sverige

Vi erbjuder hela kedjan inom asfalt och beläggning. Utifrån dina önskemål föreslår vi lämpliga asfaltlösningar som ger en säker och väl fungerande beläggning för många år framåt.

Johan Hake

Sälj- och marknadsansvarig Asfalt, södra Sverige, NCC Industry

Daniel Tegin

Sälj- och marknadsansvarig Asfalt, mellersta Sverige, NCC Industry

Henrik Salenrud

Sälj- och marknadsansvarig Asfalt, norra Sverige, NCC Industry

Med metoden NCC Green Asphalt har vi lyckats sänka temperaturen vid asfaltproduktionen och koldioxidutsläppen blir radikalt lägre.