Asfalt och beläggning, i hela Sverige

Dina behov och krav tillsammans med vår kompetens är grunden för ett bra resultat. Utifrån dina önskemål föreslår vi lämpliga tekniska lösningar som ger en säker och väl fungerande beläggning för många år framåt. Alltid med minsta möjliga klimatpåverkan.

Klimatsmart asfalt

Med metoden NCC Green Asphalt har vi lyckats sänka temperaturen vid asfaltproduktionen och koldioxidutsläppen blir radikalt lägre.
Daniel Tegin

Sales & Market, NCC Industry