Inköpare

Som inköpare på NCC medverkar du till att långsiktigt driva och utveckla inköpsprocessen vidare genom nytänkande lösningar. Du stödjer våra platschefer i projektarbetet och beroende på projektets omfattning har du ansvar för ett eller flera projekt samtidigt.

I rollen som inköpare arbetar du som länk mellan projektet och inköpsorganisationen. En viktig del i ditt arbete är förhandlingar och att utforma inköpsavtal. Du har en roll som inkluderas i projektets olika skeden och jobbar med varierande uppgifter såsom anbudsförfrågningar, utvärderingar och beställningar, upprättande av avtal, inköps- och leveransplanering, inköp av material och underentreprenader samt kvalitetsrevisioner och leverantörsutveckling.

I rollen ingår även att vara uppdaterad om marknadsläge, prisbild och olika leverantörer i Sverige men även internationellt.

Som inköpare är du en del av ett team. Som stöd i arbetet finns ett inköpssystem att jobba utefter samt många erfarna kollegor i produktionen, inom avdelningen och i inköpsorganisationen.

Purchasing Manager Large Projects

Purchasing Manager Large Projects   Division Civil Engineering Sverige respektive Civil Engineering Norge specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar, men även projekt med komplicerade betongkonstruktioner.

Lead Buyer schakt- och transportentreprenader

Inköpsavdelningen inom NCC Infrastructure befinner sig i ett spännande skede och ska utöka organisationen med en Lead Buyer, för schakt- och transport entreprenader. Rollen hos oss Som Lead Buyer är du övergripande ansvarig för tillsammans med projektorganisationen göra inköp av schakt och transportentreprenader.

Projektinköpare Building

NCC har fått förtroendet att bygga och delta i nya projekt som ska bidra till ett framtida Västsverige såsom Lisebergs Jubileumsprojekt, Varbergs badhus, Kineum. För att vi ska lyckas med alla spännande utmaningar som är på gång behöver vi fler viktiga spelare till vårt lag.