Bild på en yrkesarbetare som går mellan två rör.

Bygger och renoverar alla sorters ledningsnät

Vi hjälper dig att se helheten. I NCC har du en partner med bred och lång erfarenhet av att bygga och renovera ledningsnät i alla typer av miljöer.

NCC har en heltäckande erfarenhet av alla typer av ledningsnät. Helhetsperspektivet är något som uppskattas av våra kunder. Oavsett vilken ledning du behöver lägga eller förnya, hjälper vi dig att hitta den metod som är mest lämplig.

Nära samarbete vid ledningsbyggnad

Med NCC som partner i ett ramavtal kan du vara trygg med att kunna tackla alla typer av utmaningar i ditt ledningsnät. I större, komplicerade projekt för att bygga eller renovera ledningsnät är ett nära samarbete från start att rekommendera. Partnering är en strukturerad samarbetsform där alla inblandade gemensamt löser en uppgift.

Hos oss finns ett brett kunnande för ledningsbyggande och du behöver inte söka efter nya konsulter för olika uppdrag. Arbetar vi tillsammans över längre tid kan vi också kartlägga behoven gemensamt och se till att underhållet av ledningsnätet aldrig blir eftersatt.

Med kompetens att bygga för olika typer av ledningar

 • El-, tele- och fiberledningar
 • Dagvattennätet
 • Dricksvattenledningar
 • Avloppsledningar
 • Sjöledningar
 • Fjärrvärme   
 • Fjärrkyla
 • Gasledningar  

 

 • En grävmaskin gräver i marken för utbyggnad av VA-nät, i vinterskrud.
  Utbyggnad VA-nät, Fräknestranden

  För att säkerställa tillgången på vatten samt för att rena avloppsvattnet mer effektivt genomför NCC en utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar utmed kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile. Projektet är uppdelat i mindre delprojekt och genomförs i strategisk partnering.

 • NCC bygger kommunalt VA längs Njurundakusten i Sundsvall

  NCC ska på uppdrag av MittSverige Vatten & Avfall bygga kommunalt vatten och avlopp för drygt 450 fastigheter längs Njurundakusten i Sundsvall, en fortsättning av den utbyggnad som NCC redan utför på platsen. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 250 MSEK.

 • Bild på nya Östra länken, Luleå.
  Östra länken, vatten- och avloppssystem, Luleå

  NCC har fått i uppdrag att tillsammans med Luleå kommun bygga ett nytt vatten- och avloppssystem i östra Luleå. Och samtidigt tas ett omtag kring trafiklösningarna i områdena för VA-arbetena.

 • Närbild på dagvatten bland vass.
  Ramavtal för utbyggnad av VA-infrastrukturen i Skåne och Blekinge

  NCC har tecknat ramavtal med Skåne Blekinge Vattentjänst för ny-, om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Östra Göinge, Osby, Olofström och Bromölla kommun. Uppdraget sker i strategisk samverkan och ordervärdet beräknas uppgå till mellan 300–500 MSEK.