Östra länken, vatten- och avloppssystem, Luleå

NCC har fått i uppdrag att tillsammans med Luleå kommun bygga ett nytt vatten- och avloppssystem i östra Luleå.

I december 2012 presenterades programförklaringen 10 000 nya Luleåbor. Målsättningen är viktig för att Luleå ska fortsätta att utvecklas som ort och för att få en långsiktig tillväxt. Som ett led i detta behöver kommunen bygga ut vatten- och avloppsledningarna. De befintliga är över hundra år gamla. Östra länkens investeringar ska försörja staden med vatten och avlopp under de kommande hundra åren.

Flera planerade etapper

Östra länken består av flera planerade etapper och inleddes med anläggningsarbeten i området runt norra och östra Skurholmsfjärden. Etapp 4A är en cirka 3,5 km lång sträcka längs med Skurholmsfjärdens nordöstra sida upp till Lulsundet. Byggstarten av sista etappen på 4A är planerad till januari 2015 och beräknas vara klar 2017.

Strukturerad samarbetsform

Projektet genomförs i partnering och delas upp i två faser och olika etapper. Partnering är en samverkansform i byggbranschen, där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.