En grävmaskin gräver i marken för utbyggnad av VA-nät, i vinterskrud.