En grävmaskin gräver i marken för utbyggnad av VA-nät, i vinterskrud.

Utbyggnad VA-nät, Fräknestranden

För att säkerställa tillgången på vatten samt för att rena avloppsvattnet mer effektivt genomför NCC en utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar utmed kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile. Projektet är uppdelat i mindre delprojekt och genomförs i strategisk partnering.

"Vi är 110 procent nöjda med NCC"

Tack vare strategisk partnering fick Västvatten och NCC till en effektiv erfarenhetsöverföring mellan delprojekten i Fräknestranden. Lars Ålander, projektledare och ombud på Västvatten AB, är mycket nöjd.

Läs kundcaset om Fräknestranden här
Min största utmaning har varit att planera så att inga boende har blivit utelåsta från sina hem, det har vi löst genom tillfälliga gångstigar, trappor och gångbryggor i skogen. Vi har lagt igen schakterna på helgerna så dom har kunnat köra in med sina bilar.
Robin Eriksson

Projektchef, NCC Infrastructure