En grävmaskin gräver i marken för utbyggnad av VA-nät, i vinterskrud.

Utbyggnad VA-nät, Fräknestranden

För att säkerställa tillgången på vatten samt för att rena avloppsvattnet mer effektivt genomför NCC en utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar utmed kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile. Projektet är uppdelat i mindre delprojekt och genomförs i strategisk partnering.

"Vi är 110 procent nöjda med NCC"

Tack vare strategisk partnering fick Västvatten och NCC till en effektiv erfarenhetsöverföring mellan delprojekten i Fräknestranden. Lars Ålander, projektledare och ombud på Västvatten AB, är mycket nöjd.

Läs kundcaset om Fräknestranden här
Robin Eriksson

Projektchef, NCC Infrastructure