Stora infrastrukturprojekt - Nordic Large Projects

Nordic Large Projects är NCC:s specialiserad enhet som utvecklar och leder stora infrastrukturprojekt i miljardklassen i Norden. Inom enheten, samlas erfarna projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser för att möta de krav som ställs på den här typen av projekt – från anbud till färdigt projekt.

Samverkan i tidiga skeden, effektiv projektstyrning och innovativa lösningar är alla framgångsfaktorer för att ett stort infrastrukturprojekt ska lyckas. Inom NCC har vi under många år byggt upp en gedigen erfarenhet av stora projekt, inom flera affärsområden och i alla nordiska länder. Nu har vi samlat våra kunniga medarbetare i ett multidisciplinärt team för att erbjuda våra kunder en stark partner i stora, krävande infrastrukturprojekt. 

“I vår enhet för stora infrastrukturprojekt samlas resurser från hela Norden. Alla med en lång erfarenhet från stora komplexa projekt.”

- Nils Bjelm, divisionschef Civil Engineering Sverige

Bild på Nils Bjelm, Divisionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Micke Lundström
Nils Bjelm

Divisionschef Civil Engineering Sverige, NCC Infrastructure

Illustration på station Korsvägen, en del av Västlänken. Foto/illustration: Okänd
Deletapp Korsvägen

Deletapp Korsvägen består av dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg och sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta till befintliga spår i Almedal.

Illustration över station Hjärup. Foto/illustration: Trafikverket/Sweco
Lund-Arlöv, fyra spår

I samverkan med Trafikverket ska NCC, i konsortium med spanska Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), bygga fyra nya järnvägsspår mellan Flackarp och Arlöv i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv.

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse. Foto/illustration: Okänd
Deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.