Bild på konstruktionen av nya E4-bron i Rotebro.

Stora infrastrukturprojekt - Large Civil Projects

Large Civil Projects är NCC:s specialiserade enhet som utvecklar och leder stora infrastrukturprojekt i miljardklassen i Sverige. Inom enheten, samlas erfarna projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser för att möta de krav som ställs på den här typen av projekt – från anbud till färdigt projekt.

NCC har kapaciteten att ta de riktigt stora projekten

Bättre projekt med digitalisering

Det finns ingenting som utvecklar en så mycket som stora projekt, man stöter på utmaningar där som inte uppstår i mindre projekt.

“Det finns ingenting som utvecklar en så mycket som stora projekt, man stöter på utmaningar där som inte uppstår i mindre projekt.”

- Per Kinell, projektchef Korsvägen

I vår enhet för stora infrastrukturprojekt samlas resurser med en lång erfarenhet från stora komplexa projekt.

“I vår enhet för stora infrastrukturprojekt samlas resurser med en lång erfarenhet från stora komplexa projekt.”

- Nils Bjelm, divisionschef Large Civil Projects

Brolansering vid Lund-Arlöv 4 spår

Bild på Nils Bjelm, Divisionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure.
Nils Bjelm

Divisionschef Large Civil Projects, NCC Infrastructure

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse.
Västlänken, deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.

Illustration på station Korsvägen, en del av Västlänken.
Västlänken, deletapp Korsvägen

Deletapp Korsvägen består av dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg och sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta till befintliga spår i Almedal.

Flygbild över arbete som pågår med fyrspåret Malmö-Lund.
Fyrspåret Malmö-Lund

I samverkan med Trafikverket bygger NCC, i konsortium med spanska OHL, fyra nya järnvägsspår mellan Arlöv och Lund i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna i Hjärup, Åkarp och Burlöv samt nybyggnad av en station på Klostergården i Lund.

Flera vindkraftverk sticker upp ur ett snöbeklätt skogslandskap.
Markbygden, Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

På kamerans vadera sidor: två körbanor som kör mot horisonten, bland skog.
Två nya knutpunkter för Förbifart Stockholm

De nya trafikplatserna vid Hjulsta och Häggvik är komplexa och omfattande bro- och tunnelprojekt vid två av Sveriges mest trafikintensiva platser. Här är minimerad störning och ett effektivt genomförande centralt.