Stora infrastrukturprojekt - Nordic Large Projects

Nordic Large Projects är NCC:s specialiserade enhet som utvecklar och leder stora infrastrukturprojekt i miljardklassen i Norden. Inom enheten, samlas erfarna projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser för att möta de krav som ställs på den här typen av projekt – från anbud till färdigt projekt.

NCC har kapaciteten att ta de riktigt stora projekten

Bättre projekt med digitalisering

Det finns ingenting som utvecklar en så mycket som stora projekt, man stöter på utmaningar där som inte uppstår i mindre projekt.

“Det finns ingenting som utvecklar en så mycket som stora projekt, man stöter på utmaningar där som inte uppstår i mindre projekt.”

- Per Kinell, projektchef Korsvägen

I vår enhet för stora infrastrukturprojekt samlas resurser från hela Norden. Alla med en lång erfarenhet från stora komplexa projekt.

“I vår enhet för stora infrastrukturprojekt samlas resurser från hela Norden. Alla med en lång erfarenhet från stora komplexa projekt.”

- Nils Bjelm, divisionschef Civil Engineering Sverige

Brolansering vid Lund-Arlöv 4 spår

Bild på Nils Bjelm, Divisionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Micke Lundström
Nils Bjelm

Divisionschef Civil Engineering Sverige, NCC Infrastructure

Illustration på station Korsvägen, en del av Västlänken. Foto/illustration: Okänd
Västlänken, deletapp Korsvägen

Deletapp Korsvägen består av dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg och sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta till befintliga spår i Almedal.

Illustration över station Hjärup. Foto/illustration: Trafikverket/Sweco
Lund-Arlöv, fyra spår

I samverkan med Trafikverket ska NCC, i konsortium med spanska Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), bygga fyra nya järnvägsspår mellan Flackarp och Arlöv i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv.

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse. Foto/illustration: Okänd
Västlänken, deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.