Bild: Joakim Kröger, NCC

Stora infrastrukturprojekt

NCC har kompetens och erfarenhet att utveckla och genomföra stora komplexa infrastrukturprojekt i miljardklassen. Med erfarna projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser kan NCC möta de krav som ställs på den här typen av projekt – från anbud till färdigt projekt.

NCC har kapaciteten att genomföra de riktigt stora projekten

Det finns ingenting som utvecklar en så mycket som stora projekt, man stöter på utmaningar där som inte uppstår i mindre projekt.
Per Kinell, projektchef, E05 Korsvägen, Västlänken