Stora infrastrukturprojekt - Nordic Large Projects

Nordic Large Projects är NCC:s specialiserad enhet som utvecklar och leder stora infrastrukturprojekt i miljardklassen i Norden. Inom enheten, samlas erfarna projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser för att möta de krav som ställs på den här typen av projekt – från anbud till färdigt projekt.

Samverkan i tidiga skeden, effektiv projektstyrning och innovativa lösningar är alla framgångsfaktorer för att ett stort infrastrukturprojekt ska lyckas. Inom NCC har vi under många år byggt upp en gedigen erfarenhet av stora projekt, inom flera affärsområden och i alla nordiska länder. Nu har vi samlat våra kunniga medarbetare i ett multidisciplinärt team för att erbjuda våra kunder en stark partner i stora, krävande infrastrukturprojekt. 

“I vår enhet för stora infrastrukturprojekt samlas resurser från hela Norden. Alla med en lång erfarenhet från stora komplicerade projekt.”

- Marianne Brudevold Eek, Head of Nordic Large Projects

Marianne_Brudevold_Eek_NCC1665
Marianne Brudevold Eek

Head of Nordic Large Projects, NCC Infrastructure

Illustration över station Hjärup. Foto/illustration: Trafikverket/Sweco
Lund-Arlöv, fyra spår

I samverkan med Trafikverket ska NCC, i konsortium med spanska Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), bygga fyra nya järnvägsspår mellan Flackarp och Arlöv i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv.