Västlänken - deletapp Centralen, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Deletapp Centralen omfattar en bro över E6 i öst, nya underjordiska Station Centralen och cirka 2 km anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.

ECI modell för tidig samverkan

Entreprenaden genomförs utifrån en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI. Det innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet i ett tidigt skede.

Den inledande fasen i samarbetet är en intensiv period där metodval och produktionslösningar är i fokus. Komplexa tekniska utmaningar varvas med frågor om arbetsmiljö, organisation, hållbarhet och ekonomi. Genom att projektorganisationen sitter samlokaliserad gynnas ett mer effektivt samarbete. Med ett riktpris som tas fram i samverkan kan båda parter tryggt ta steget vidare in i projektets byggfas.

Bygga järnväg störningsfritt

Samtidigt som arbetet under jord görs måste all logistik ovan jord fungera normalt. Det gäller biltrafik, spårväg, säkra leveranser av el, fjärrvärme, internet och mycket mer. Det är ett stort pussel att lägga där många aktörer är inblandade.

NCC har också fått uppdraget för Deletapp Korsvägen samt de förberedande arbetena för Västlänken, från Olskroksmotet i öst fram till Stenpiren i väst. En sträcka på nästan tre kilometer. I förberedelserna ingår bland annat att flytta befintliga ledningar i marken där schaktning för den framtida tunneln ska göras.

Bättre tåginfrastruktur med VDC

NCC:s uppdrag omfattar en ny bro över E6 i öster, ett järnvägstråg, en bergtunnel genom Gullberget, betongtunnel i lera samt den underjordiska pendeltågsstationen Station Centralen strax norr om Göteborgs centralstation och fortsatt betongtunnel västerut fram till Göteborgsoperan. En sträcka på totalt nästan 2 km. Avancerad VDC, Virtual Design and Construction, används för att hantera projektets komplexitet.

Illustration: Tomorrow AB/Kanozi

Kanaltorget bild

(Västlänks)utmaningar utöver det vanliga

På Kanaltorget i Göteborg, mitt emellan Nordstan och Operan: mycket avancerade ledningsomläggningar med innovativa lösningar som inte tidigare provats i Sverige, mikrotunnelborrning, Sveriges djupaste sänkbrunnar, tyst stålpålning, extremt avancerad styrd borrning, tunnelbygge med sekantpålning och betongpluggning av ledningar.

Läs hela blogginlägget här
Gullberget_3

Rakt genom berget på Centralen

En del av Västlänkens tågtunnel kommer att gå genom Gullberget strax öster om Centralstationen i Göteborg. Där är det inte bara att spränga sig fram eftersom ett statligt byggnadsminne, Skansen Lejonet, ståtar uppe på berget.

Fredriks bloggar vidare här
Stämp_2

Storleken spelar roll. Enorma stämp sätts på Centralen

I början av februari monterade vi MP 750-stämp från Groundforce som stödkonstruktion istället för konventionella stämp på E02 Centralen i Göteborg. Detta knallgula system är modulärt, svetsningsfritt, hydrauliskt och digitalt.

Fortsätt läsa Mikaels blogginlägg här
Nawsat Mohamad

Från Syrien till Centralen – via Nystart

Det gick inte att bo kvar i Damaskus. Min man, våra fyra barn och jag lämnade Syrien och landade 2014 i Hjo i Västergötland, där vi snabbt fick svenska vänner och etablerade oss.

Ta del av Nawsats berättelse här
Centralen_gjutning_2_ (3)

Slagg minskar våra CO2-utsläpp med 45 procent

Det här med betong är ju inte helt oproblematiskt. Det är helt nödvändigt för att kunna bygga infrastruktur, men då tillverkning av cement genererar stora koldioxidutsläpp så påverkar det miljön. På E02 drar vi ner våra koldioxidutsläpp rejält.

Jonas "Dr Betong" Magnusson skriver mer här
Slitsmur

Slitsmursmaskinen has landed!

Vi gjuter betongväggar rätt ner i leran för att hålla den i schack och skapa stabilitet för den underjordiska järnvägsstationen.

Olaf Bürgers blogginlägg fortsätter här
Centralen sbord

Centralen – ett smörgåsbord av teknik

Våra två Västlänken-projekt innebär många tekniska utmaningar, exempelvis djupa och breda schakter i lera, grundläggning på extrema djup, framkomlighet för trafik och tredje man, övergångar mellan berg och lera med mera. Detta innebär att vi dukar upp ett brett bord med olika tekniker att använda.

Läs mer här
rikard-andersson kvadrat
Rikard Andersson

Projektchef, Civil SE West, NCC Infrastructure