Västlänken - deletapp Centralen, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC deletapp Centralen, en del av Västlänken. Etappen omfattar en bro över E6 i öst, en underjordisk tågstation och cirka 2 km anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg.

8 000 färre transporter när NCC schaktat klart vid Centralen i Göteborg

I fem år har NCC grävt bort enorma mängder lera och massor för att kunna gjuta tunnel och station vid projekt Centralen i Göteborg, en deletapp av Västlänken. Nyligen blev tunnelschakten för hela projektet fullbordad enligt tidplan. Drygt 2,1 miljoner ton schaktmassor, mestadels lera, har transporterats bort.  Med en digital lösning har ca 8 000 färre transporter körts genom Göteborg jämfört med ursprunglig plan. Läs hela nyheten via denna länk

E02 Centralen - komplext projekt mitt i centrala Göteborg

Nära samverkan mellan NCC och Trafikverket en framgångsfaktor. [Drönarfoto: Daniel Zorman, NCC. Animation och Ilustration: Visualisering, Teknik och Hållbarhet, NCC]

Teknik på Centralen - en serie

Kalkcementpelare från NCC Norge

Tack vare entreprenadformen ECI (Early Contractor Involvement) kunde NCC vara proaktiva och lösa komplexiteten med de djupa schakterna i den lösa leran som finns i området. En lösning blev kalkcementpelare som NCC Norge har goda erfarenheter av.

Teknik på Centralen: Fullskaleförsök med slitsmurar

SBGC 2023 Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur

Bilden visar ett gäng glada och stolta medarbetare på en scen som precis mottagit ett fint pris. I bakgrunden ser man SGBC:s logotyp mot en mörkrosa bakgrund.
På SGBC Awards 2023 tilldelades projekt E02 Centralen, Trafikverket och NCC, Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur.

Om projektet

Flygning över delprojekt Centralen, januari 2022. Video: Daniel Zorman, NCC.