Västlänken - deletapp Centralen, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC deletapp Centralen, en del av Västlänken. Etappen omfattar en bro över E6 i öst, en underjordisk tågstation och cirka 2 km anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg.

Flygning över delprojekt Centralen, januari 2022. Video: Daniel Zorman, NCC.
Johan Nyström

Projektdirektör, NCC Infrastructure