8 000 färre transporter när NCC schaktat klart vid Centralen i Göteborg

I fem år har NCC grävt bort enorma mängder lera och massor för att kunna gjuta tunnel och station vid projekt Centralen i Göteborg, en deletapp av Västlänken. Nyligen blev tunnelschakten för hela projektet fullbordad enligt tidplan. Drygt 2,1 miljoner ton schaktmassor, mestadels lera, har transporterats bort.  Med en digital lösning har ca 8 000 färre transporter körts genom Göteborg jämfört med ursprunglig plan.

Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och sten och schaktmassor mot en digital våg kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. Det har gjort att antalet transporter genom Göteborg har minskats rejält.

— För att vara säker på att undvika överlast ligger snittet för lastningen på cirka 85 procent generellt. Med lösningen Efficient Load Out kom vi upp i ett snitt på hela 97 procent, vilket har gett en minskning på med cirka 8 000 lastbilar på Göteborgs vägar under den här perioden. Färre lastbilar på vägarna innebär också ett minskat klimatavtryck, säger Johan Nyström, projektchef på NCC.

Schaktningen på projekt Centralen har pågått i fem år, med ett par intensiva finalveckor då schaktning och gjutning av bottenplattan genomfördes omlott dagligen i området mellan Nordstan och Lilla Bommen.

— Att vara klar med schakten av Centralen är en otroligt stor milstolpe för oss. Genom noggrann planering, kompetens på flera olika områden och att vi samverkar i alla led har vi lyckats med detta stora och komplexa projekt, säger Johan Nyström.

NCC bygger Västlänken, deletapp Centralen, på uppdrag av Trafikverket. Tekniken för Efficient Load Out utvecklades tidigt i projektet av NCC tillsammans med Volvo AB och deras dotterbolag Global Load Out Solutions samt med VSM Entreprenad, som är projektets schaktunderentreprenör.