Illustration på station Korsvägen, en del av Västlänken. Illustration: Trafikverket/White Arkitekter