Foto: Niclas Franzén, NCC
Flygbild över arbete som pågår med fyrspåret Malmö-Lund.

Fyrspåret Malmö-Lund

I samverkan med Trafikverket bygger NCC, i konsortium med spanska OHLA, fyra nya järnvägsspår mellan Arlöv och Lund i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna i Hjärup, Åkarp och Burlöv samt nybyggnad av en station på Klostergården i Lund.

Uppdraget utförs av NCC och OHLA i konsortiet "Lund – Arlöv, Fyra spår" och består av:

  • två provisoriska järnvägsspår med full standard på sträckan Hjärup till Arlöv som ska användas under tiden utbyggnationen pågår. Dessa togs i bruk under hösten 2020.
  • fyra nya spår på den 8 km långa delsträckan Flackarp till Arlöv, där järnvägen bland annat får en ny utformning och sänks ner i marken cirka fem kilometer av sträckan med en övertäckning i Åkarps samhälle
  • fyra nya spår på den 3 km långa delsträckan Lund - Flackarp, två av dem kopplas in hösten 2022.
  • ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv
  • nybyggnad av station Klostergården i södra Lund

Det här är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige och att minimera störningar under byggtiden är oerhört viktigt, inte bara för tågresenärerna utan även för biltrafik och gångtrafikanter som påverkas i området.

Uppdraget utförs i samverkan med Trafikverket. Byggstart var 2017 och projektet beräknas vara färdigt 2023.

En stor milstolpe genomfördes då en motorvägsbro lanserades där de nya järnvägsspåren ska passera under E6:an. Läs mer och se timelapse från detta moment.

En annan milstolpe var när två nya järnvägsspår mellan Flackarp och Klostergården kopplades in i september 2022. Läs mer