Foto: Niclas Franzén, NCC
Tåg som kör på det nya Fyrspåret.

Fyrspåret Malmö-Lund

I samverkan med Trafikverket har NCC, i konsortium med spanska OHLA, byggt fyra nya järnvägsspår mellan Arlöv (strax utanför Malmö) och Lund, byggt om stationerna i Hjärup, Åkarp och Burlöv samt byggt en ny station på Klostergården i Lund. Fyrspåret togs i drift i hösten 2023.

Uppdraget utfördes av NCC och OHLA i konsortiet "Lund – Arlöv, Fyra spår" och bestod av:

  • Två provisoriska järnvägsspår på sträckan Hjärup till Arlöv som användes 2020-2023. Dessa byggdes för att tågtrafiken skulle fungera då det nya Fyrspåret byggdes på samma plats som de tidigare spåren. Efter byggtiden revs rälsen från de tillfälliga spåren med hjälp av ett rälslastningståg och forslades bort för återanvändning i andra projekt. Även växlar, makadam, stolpar etcetera togs tillvara. Totalt återanvändes cirka 80 procent av de tillfälliga spåren.
  • Fyra nya spår på den 8 km långa delsträckan Flackarp till Arlöv, där järnvägen bland annat fått ny utformning och sänkts ner i marken cirka fem kilometer av sträckan med en tunnel i Åkarps samhälle. Dessa togs i drift hösten 2023.
  • Fyra nya spår på den 3 km långa delsträckan Lund - Flackarp, två av dem kopplades in hösten 2022 och de andra två hösten 2023.
  • Ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv 
  • Nybyggnad av station Klostergården i södra Lund 

Sträckan är en del av södra stambanan och av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. Att minimera störningar under byggtiden var oerhört viktigt, inte bara för tågresenärerna utan även för biltrafik och gångtrafikanter som påverkades i området. Efter ombyggnaden ökar kapaciteten mellan Malmö och Lund från 460 till 650 tåg per dygn. 

Flera stora och komplexa moment

Uppdraget utfördes i samverkan med Trafikverket. Byggstart var 2017 och Fyrspåret togs i drift i oktober 2023. Helt färdigt är projektet först hösten 2024, då ytor som använts under bygget och för de tillfälliga spåren ska återställas och vägar ska byggas om eller flyttas till sina ursprungliga lägen. 

Under projektet har flera stora och komplexa moment genomförts, till exempel lansering av motorvägsbro där de nya järnvägsspåren passerar under E6:an, inkoppling av två nya järnvägsspår på en del av sträckan (Flackarp-Klostergården) samt inkoppling av det färdiga Fyrspåret under tio dagar hösten 2023.