Nu rullar tågen på det nya Fyrspåret mellan Malmö och Lund

Sedan 2017 har NCC/OHLA på uppdrag av Trafikverket arbetat med att bygga fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund. Efter tio dagars tågstopp var två av de nya spåren inkopplade och efter ytterligare en vecka hela Fyrspåret. Veckan ut kör tågen med reducerad hastighet för att spåren ska stabilisera sig, därefter är det nya Fyrspåret i full drift.

– Inkopplingen har gått bra och tågen rullade på utsatt tid. Det har varit intensiva dagar med arbete dygnet runt och många parallella moment som utförts samtidigt av olika aktörer, totalt arbetade cirka 200 personer i skift. Tack vare god planering, gott samarbete och flexibilitet har allt fungerat bra och nu kan vi pusta ut, säger Karin Svensson, blockchef NCC, med ansvar för järnvägsdelen i projektet, på järnvägsspråk kallat BEST (Bana, El, Signal, Tele). 

De nya spåren innebär en ordentlig kapacitetsökning på sträckan mellan Malmö och Lund. Från 460 till 650 tåg per dygn. Att järnvägen byggts i en tunnel genom Åkarp och nedsänkt fyra meter genom Hjärup betyder också att bullerstörningar för de som bor nära spåren minskar.

Kalas 10 december

Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup har byggts om och vid Klostergården i södra Lund står en helt ny station klar som öppnas i samband med tidtabellsskiftet 10 december. Samma dag kommer Trafikverket tillsammans med andra aktörer bjuda in till stationskalas längs sträckan för att fira Skånes nya järnväg. 

Förutom själva järnvägsspåren och de fyra nya stationerna har NCC/OHLA byggt ett tjugotal broar, tunnlar och passager för biltrafik, gående och cyklister utmed sträckan, nya plattformar, ett 50-tal teknikhus, pendlarparkeringar, cykelställ med mera. 

Under projektet har flera stora och komplexa moment genomförts under stor tidspress och med stor påverkan på trafik och tågtrafik i Skåne. Inkopplingen av det nya fyrspåret var det sista stora momentet. Tidigare har E6:an stängts av för lansering av motorvägsbroar vid två tillfällen samt järnvägen för inkoppling av de tillfälliga spåren samt för lansering av broar i södra Lund. Varje gång har det gått bra och genomförts enligt plan. 

Arbetet fortsätter till 2024

Viss nostalgi infann sig under inkopplingen av Fyrspåret över ”sista slipersen”, ”sista signalen” och så vidare. Efter att ha arbetat tillsammans i flera år har medarbetarna i projektet utvecklats till ett homogent och välfungerande team där alla lägger ner både själ och hjärta i arbetet.

– Men projektet är inte helt slut än. I Åkarp och Hjärup återstår en hel del arbeten runt stationerna och även vid Klostergårdens station innan den öppnar i december. Ytor som använts under bygget och för de tillfälliga spåren ska återställas och vägar ska byggas om eller flyttas till sina ursprungliga lägen. Det är stora mark- och betongarbeten som kvarstår. Helt klart blir inte projektet förrän i slutet av 2024, avslutar Karin Svensson.

Läs mer om projektet: Fyrspåret Malmö-Lund | NCC