Brolansering på Fyrspåret i Skåne. Foto: Niclas Franzén/NCC

Lyckad brolansering i Skåne – motorväg färdigställd sex dagar tidigare än beräknat

Tack vare god planering, väl genomförda kritiska moment och bra samarbete mellan NCC, OHL, Trafikverket och alla inblandade underentreprenörer kunde Sveriges tyngsta brolansering genomföras med så stor marginal att motorvägen kunde öppnas hela sex dagar tidigare än beräknat.

-Mycket förberedande arbete har gjorts och alla moment var minutiöst planerade, men trots god planering kan saker inträffa. Nu visade det sig att det mesta gick som det skulle, eller till och med bättre. Flera tidskrävande arbetsmoment kunde genomföras i förväg och kritiska arbeten som vi tagit höjd för i vår planering gick snabbare än förväntat, bland annat rivningen av den gamla bron och bygget av lanseringsbana och brobädd, säger Christoffer Eksandh, projektchef, NCC Infrastructure.

Brolanseringen är en del av projekt Fyrspåret Malmö-Lund, som NCC/OHL utför på uppdrag av Trafikverket. Den nästan 9 000 ton tunga motorvägsbron lanserades på E6:an utanför Malmö för att ge plats åt fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund.

För att slippa stänga av hela eller delar av motorvägen under lång tid har den nya bron byggts vid sidan av vägen för att sedan skjutas på plats, ”lanseras” på fackspråk. Vid lanseringen lyftes bron med hjälp av kraftiga domkrafter cirka tio centimeter, för att sedan långsamt skjutas fram i små steg. Totalt tog själva lanseringen åtta timmar. För att kunna genomföra lanseringen stängdes motorvägen av helt och trafiken leddes om. Då det passerar 55 000 fordon varje dag var det en ganska stor manöver.

Medan motorvägen var avstängd arbetade NCC/OHL och underentreprenörer dygnet runt med rivning av befintlig bro och bortförsel av rivningsmassor, schaktning och grundläggning för den nya bron, lansering samt återfyllnad och färdigställande av motorvägen. I måndags morse, sex dagar före ursprunglig tidplan, öppnade E6:an igen med ny bro, vägräcken och linjer på plats. Avstängningen var planerad till 18 dagar, men vägen öppnades alltså redan efter tolv dagar.

-Ytterligare en anledning till att det gått så bra är det fantastiska samarbetet mellan alla olika parter från start till mål under denna avstängning av E6:an, tillägger Christoffer Eksandh och riktar ett varmt tack till alla som varit delaktiga i arbetet.

Nu fortsätter arbetet med att bygga det nya Fyrspåret Malmö-Lund som blir klart 2023.

Foto: NCC/OHL/Trafikverket

Se hela brolanseringen