Foto: Niclas Franzén, NCC

Inkoppling av nya järnvägsspår på del av Fyrspåret Malmö-Lund

19–28 september stängs tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Det är tredje och näst sista stoppet innan bygget av fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund står klart, ett projekt som utförs av NCC och OHLA på uppdrag av Trafikverket.

Under detta tågstopp ska två cirka tre kilometer långa nybyggda spår mellan Flackarp norr om Hjärup och Ringvägen i Lund kopplas in och tas i drift. Även spårarbeten mellan Arlöv och i Åkarp kommer att göras under tågstoppet samt en del signalarbeten.

Det är ett komplicerat arbete som ska genomföras under stoppet. På de ställen där de nya spåren ska kopplas samman med de befintliga spåren måste järnvägen rivas och byggas upp igen. Dessutom ska flera nya växlar monteras på inkopplingsställena.

– Arbetet är noggrant planerat och vi känner oss trygga med tidplanen och våra förberedelser. Totalt kommer cirka 100 personer att arbeta i skift dygnet runt med rivning och spårbyggnation, säger Christoffer Eksandh, projektchef, NCC.

Efter tågstoppet ska de befintliga spåren mellan Flackarp och Lund rivas och ersättas med två nya järnvägsspår på samma plats som de gamla. Därefter ska tunneln i Åkarp färdigställas samt resterande järnvägsspår byggas och arbete på stationer slutföras.

I september 2023 är det dags för det sista tågstoppet, då ska det nya fyrspåret kopplas in på hela sträckan Arlöv-Lund och de tillfälliga spåren som använts under byggtiden kopplas bort och rivas. Merparten av de tillfälliga spåren och delsträckan mellan Flackarp och Lund kommer att återanvändas i andra projekt. Läs mer om hållbarhetsarbetet på projekt Fyrspåret.

I slutet av 2023 beräknas Fyrspåret mellan Malmö och Lund och de flesta passager längs det vara i full drift. Därmed kan kapaciteten på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor öka från dagens cirka 460 tåg per dygn till cirka 645 tåg år 2030.