Brolansering över E6 i Skåne.

5 000 ton bro skjuts på plats med domkrafter

I samverkan med Trafikverket bygger NCC, i konsortium med OHL, fyra nya järnvägsspår mellan Flackarp och Arlöv i Skåne. Den 17-18 oktober utfördes en av det sex år långa projektets milstolpar – att installera två broar som ska korsa E6:an.

Brolanseringen innebär en av de största trafikavstängningarna som någonsin genomförts i Sverige. Normalt färdas 55 000 fordon per dygn på den avstängda sträckan och planeringen har pågått i ett halvår för att få allt på plats. NCC:s trafiklösning Via Safe används.

Broarna är tillverkade på så sätt att de kan skjutas framåt med hjälp av domkrafter som går på hjul i skenor, och det är det som skett nu – de har skjutits på plats.

För att förbereda området där broarna ska stå har omfattande markarbeten i form av att schakta bort jord och grus har gjorts, ca 50 000 kubikmeter jordmassor har schaktas bort inklusive den del av E6:an där bron ska stå. Under det första dygnet har 25-30 olika maskiner varit igång samtidigt för att gräva ur motorvägsbankerna för broarna.

Därefter har brobanan förberetts med betongplattor och stålbalkar som domkrafternas hjul kan gå i. När man skjuter in bron lyfts den ca 10 cm och skjuts sedan bit för bit till den kommer till sitt rätta läge, en procedur som tar ca 10 timmar. Insatsen är lika med 200 000 personer som bär 20 kg vardera.

– Det har gått bra, precis enligt plan. Det är stora saker som ska flyttas men tekniken är faktiskt rätt enkel. Nu när broarna kommit på rätt plats sänks de ner, domkrafterna tas bort och arbetet med att ställa i ordning vägbanken och E6:an börjar, liksom installationerna av den utrustning bron har, säger Anders Söreklint, projektchef Joint Venture NCC/OHL.

Projektet som fördubblar antalet spår mellan Lund och Arlöv genomförs för att öka kapaciteten och minska trafikstörningar på södra Stambanan. Projektet ska vara klart 2024.

E6 bro skåne