Foton: Niclas Franzén, NCC

Nya järnvägsspår på plats på del av Fyrspåret Malmö-Lund

I fredags passerades halvtid i ett tio dagar långt tågstopp mellan Malmö och Lund, där två nybyggda spår mellan Klostergården i Lund och Flackarp i Staffanstorps kommun kopplas in på Södra stambanan. Arbetet är en del av projekt Fyrspåret Malmö-Lund, som NCC utför tillsammans med OHLA på uppdrag av Trafikverket.

–Banarbetet i det stora inkopplingsarbetet går enligt tidplanen. Spåren i båda ändarna, i Flackarp och Klostergården, kapades i början av förra veckan. Därefter schaktades den gamla banvallen bort på inkopplingsplatserna och ny banvall anlades där spåren ska kopplas in på stambanan, berättar Ronnie Jönsson, produktionschef BEST (Bana, El, Signal, Tele), NCC.

Flygfoto över spårarbete vid Flackarp, Skåne.
Foto: Niclas Franzén, NCC
Spårläggning pågår inför fyrspåret vid Flackarp, Skåne,
Foto: Niclas Franzén, NCC
  • Foto: Niclas Franzen, NCC

  • Foto: Niclas Franzén, NCC

  • Foto: Niclas Franzén, NCC

  • Foto: Niclas Franzén, NCC

  • Foto: Niclas Franzén, NCC

  • Foto: Niclas Franzén, NCC

  • Foto: Niclas Franzén, NCC