Visionsbild av nya Hagastadens plattform. Bild: Region Stockholm /&Rundquist/3D HOUSE

Hagastaden - ny tunnelbanestation

Region Stockholm bygger ut tunnelbanan för att göra det enklare och snabbare att resa mellan olika stadsdelar. På den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden bygger NCC station Hagastaden.

Bild: Visionsbild plattform Hagastaden. Bild: Region Stockholm /&Rundquist/3D HOUSE

Uppdraget att bygga den nya tunnelbanestationen Hagastaden är omfattande och tekniskt komplext och ska genomföras i centrala Stockholm med kringliggande bostadshus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gustaf Vasa kyrka, kontor och annan stadsbebyggelse, samt pågående trafik såväl ovan som under jord.

Att anlägga den nya stationen är logistiskt utmanande och kräver stor hänsyn till allmänheten, pågående verksamhet och trafik. I NCC:s uppdrag ingår bland annat att bygga fyra entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan. Dessutom ska två biljetthallar byggas, en vid Torsplan och en vid Karolinska Universitetssjukhuset. NCC ska också bygga schakt för rulltrappor, en intilliggande servicetunnel samt spårtunnlar som ansluter till tunnelbanans gröna linje vid Odenplan.

Projektet ställer höga krav på arbetsmiljö och kommer bedrivas inom ramen för hållbarhetssystemet BREEAM.