Bild på ett lägenhetshus där en textil med Svanenmärket fladdrar längs med en balkong.

Hållbarhetscertifieringar

Miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt innebär att aktivt arbeta med miljö och hållbarhet genom hela byggprocessen. NCC har några av branschens vassaste specialister som tillsammans med alla inblandade aktörer kan se till att önskad certifieringsnivå uppnås. Nedan har vi listat de mest vanligt förekommande certifieringssystemen och några exempel på vad NCC har certifierat.

Svanen

Nordiskt system som kan användas för småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor. Stort fokus på materialfrågor och kemiskt innehåll. NCC exempel:

Miljöbyggnad

Det mest använda systemet i Sverige. Enkelt och kostnadseffektivt system som kan användas för såväl kontor som hus och vid både nybyggnation och ombyggnation. NCC exempel:

BREEAM

Europas ledande miljöcertifieringsverktyg för byggnader. Används mest för kommersiella byggnader och är det system som NCC använder i alla sina fastighetsutvecklingsprojekt. NCC exempel:

LEED

Amerikanskt system anpassat för alla typer av byggnader. Kan användas i såväl projekteringsskedet och driftsskedet. NCC exempel:

Citylab

Svenskt system som hanterar hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingsprojekt, inkluderat kommersiella lokaler och industriområden. NCC exempel: