Flygbild på huset Magasin X i Uppsala.

Magasin X - ett nytt landmärke helt i trä

I hjärtat av Uppsala har NCC byggt detta spännande moderna kontorshus för framtidens behov.

Magasin X är på många sätt en spännande och modern byggnad som blivit till av stort tekniskt kunnande och god arkitektur. För nästan tre år sedan fick NCC uppdraget av Vasakronan att bygga denna spektakulära byggnad. Magasin X är inte bara en unik byggnad i Uppsala utan är även landets största kontorshus med en stomme helt byggd i trä.

- Det man slås av är ett otroligt fint hus med många trädetaljer. Alla som varit involverade i projektet har verkligen uppskattat att få vara en del av bygget och känner idag en stor stolthet över resultatet och den kunskap vi tar med oss in i framtida uppdrag. Vi har lärt oss mycket om träbyggnation här som varit spännande, säger Anders Hansson, Platschef för Magasin X på NCC.

Hållbarhet

Att bygga primärt med trä som byggmaterial har flera positiva effekter. Framförallt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål vilket är något som hela branschen strävar efter idag.

- I Magasin X har vi inte bara gjort stommen i trä utan även hisschakt och trapphus. Varje nytt projekt i trä bidrar till att minska klimatpåverkan, skapa lite bättre livsmiljöer och på så sätt blir vi lite snålare med jordens ändliga resurser, säger Jonas Wahlström som var chef för projektgenomförande hos Vasakronan i Uppsala och vår uppdragsgivare till projektet.

Magasin X är miljöcertifierad enligt LEED med ambitionen Platina som är certifieringens högsta klass och innebär effektiva lösningar för t ex energiförsörjning. Systemen för energiförsörjningen präglas av innovativa och väl genomtänkta lösningar. Geoenergi reglerar temperaturen, förbättrar luften och ger en jämnare luftfuktighet inomhus. Solcellerna på taket och längst fasaden mot söder laddar byggnadens batteribank som fördelar och försörjer med el vid strömavbrott.

- Det är många delar i det här bygget som har fokuserat på minskad klimatpåverkan. Det har varit många bra material och teknikval utöver trästommen som t ex solceller på tak och fasader, geo-lager för värme och kyla via 30 borrhål, gröna tak, skifferbeklädd fasad med en låg CO2 belastning samt högt ställda krav på fossilfria leveranser med el-fordon, berättar Anders vidare.

- Vi fick förtroendet att bygga denna unika byggnad i stor konkurrens men vi var det företaget som bäst kunde leverera mot de högt ställda kraven på tider tillsammans med vår breda kunskap av denna typ av komplexa projekt inom NCC. Vi valdes för vår erfarenhet och kunskap av oprövade och icke standardiserade lösningar, säger Roger Carlsson, Projektchef för Magasin X på NCC.

Utvändigt har Magasin X klätts i glas, skiffer och solceller. Gröna tak kombineras med avancerade dagvattenbäddar med planteringar på markplan. Det norska skiffret har låg klimatpåverkan och ger vackra färgskiftningar i olika ljus och väderlägen. Det är ett medvetet val att det är relativt lite trä i fasaden, eftersom skiffer kräver mindre underhåll på sikt och därmed ger längre livslängd i utomhusmiljö.

Hälsa och välbefinnande

Att arbeta i ett kontorshus byggt av trä har en god inverkan på människors hälsa. Det organiska materialet ger både fysiologiska och psykologiska fördelar. De känslor som naturen tar fram hos människor har en visad effekt på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och stressnivåer. Trä är ett förnybart material som har en god inverkan på människors välbefinnande genom att det liknar känslan av att vara ute i naturen.

Magasin X ligger inte bara i framkant med sin träkonstruktion utan erbjuder också ett helt nytt sätt att se på arbetsplatser. Här finns en stor variation av kontorsprodukter och flexibla hyresavtal som gör det enkelt att växa och dra ner på antalet arbetsplatser utifrån hur verksamheten förändras över tid. I byggnaden finns extra kontorsplatser, mötesrum och annan service för att göra det så enkelt som möjligt för de som eftersöker kreativa möten, flexibilitet och enkelhet. I entrén finns restaurang och café som ska vara öppen både för hyresgäster och för allmänheten. Magasin X är en funktionell, smart och inspirerande plats för arbete, interaktion och möten.

Med närhet till det mesta i Uppsala så tar du dig även till Arlanda flygplats på 17 minuter och vidare till Stockholms central på bara 30 minuter vilket knyter Uppsala än närmare huvudstaden. Bara över gatan når du samtliga tåg- och bussavgångar. Ett par kliv utanför entrén tar du dig till gångvägen som tar dig in till gågatan på fem minuter.

Den gedigna träkonstruktionen har fått mycket uppmärksamhet av hyresgästerna. Nästan två år innan Magasin X blev färdigställt var uthyrningen så gott som klar.

- Uthyrningen har gått exceptionellt fort och många vill förknippas med en positiv livsstil. Det är en förändring som skett bara under de senaste åren och skyndats på i och med pandemin. Det är verkligen ingen överdrift när jag påstår att ”alla vill till X-et”, säger Jonas Wahlström.