Om NCC:s varumärke

Vårt varumärke hålls levande genom allt vi gör: i möten med våra kunder, hur vi kommunicerar, och hur vi utvecklar och levererar våra projekt. Ett starkt varumärke särskiljer oss från våra konkurrenter och bygger tillit både hos kunder och medarbetare, samtidigt som det stöttar vår strategiska inriktning.

Vi tar våra kunder genom byggprocessen, med fokus på lösningarna, inte problemen. Förmågan att utnyttja vår samlade kunskap och erfarenhet är nyckeln till framgångsrika projekt – och långa samarbeten. Det är så vi gör visioner till verklighet.

Make it happen.

I vår varumärkeskommunikation har vi valt att med en enkel mening förklara vårt kundlöfte om hur vi realiserar deras idéer och planer. Se filmen som berättar om hur vi gör just det. Make it happen.

NCC:s varumärke är en mycket viktig tillgång för oss som vi vårdar med omsorg. Därför är det viktigt för oss att alla aktiviteter där NCC är närvarande och synligt (bl.a. evenemang, reklam, sponsring etc.) är i linje med de riktlinjer som vi har för varumärkeskommunikation.

Har du frågor om vårt varumärke eller vill få kontakt med oss i frågor som rör immateriella rättigheter, använda NCC som referens eller framtida varumärkessamarbeten? Tveka inte att kontakta oss via branding@ncc.se.

Vår visuella identitet

Vi har utvecklat en varumärkesidé och plattform som ger en riktning för konsekvent varumärkeskommunikation, vägleder tonalitet och sätter ramarna för vår visuella identitet. 

I NCC:s varumärkesportal hittar du de riktlinjer och verktyg som vägleder all kommunikation av NCC:s varumärke och vår visuella identitet. Här finns också våra dotterbolags varumärken presenterade.

Kontakta gärna din kontaktperson på NCC eller maila oss på branding@ncc.se för att få access till NCC Brand portal och support i varumärkesrelaterade frågor.

Vår visuella identitet

Vi är stolta över vårt företag och varumärke. Därför hanterar vi NCC:s varumärke med omsorg och att upplevelsen av vårt varumärke ska vara konsekvent i hela företaget och i de länder som vi är verksamma i. Och vi förväntar oss att alla våra partners och leverantörer gör detsamma.

I NCC:s varumärkesportal hittar du de riktlinjer och verktyg som vägleder all kommunikation av NCC:s varumärke.

Kontakta gärna din kontaktperson på NCC eller maila oss på branding@ncc.se för att få access till varumärkesportalen och support i varumärkesrelaterade frågor.

Att använda NCC som referens

En av våra viktigaste visuella symboler för varumärket NCC är vår logotyp. Därför vill vi kontrollera och styra användningen av NCC som kund-/eller partnerskapsreferenser.

För att säkerställa att referenser och associationer stärker NCC:s övergripande anseende och varumärke har vi koncerngemensamma riktlinjer för att vägleda och stödja beslut om användning av NCC som referens i bredare extern kommunikation.

Alla företag/organisationer eller individer som vill använda NCC som referens (i text eller bild) måste ansöka enligt följande principer:

 • att sökande är en strategisk leverantör till NCC
 • att det ger NCC ett värde och är i enlighet med våra värderingar, varumärkesplattform och uppförandekod.
 • kunna uppge referens och ansvarig avtalsansvarig hos NCC
 • nyttjande av referens / logotyp ska alltid vara tidsbegränsad
 • beskriva hur man exponerar logotypen eller namnet och genom vilka kommunikationskanaler

En strategisk leverantör måste ha:

 • en långsiktig strategisk affärsrelation med NCC
 • en hänvisning till projekt/tjänster som inte är äldre än 3 år
 • en tydlig hållbarhetsagenda

Ansökningsprocessen inleds med en formell ansökan som skickas till:

 • Kontaktperson på NCC Inköpsavdelning för validering och utvärdering

Godkännande av att använda NCC som referens måste uppdateras regelbundet.

Om sponsring

Sponsring är en del av vår totala marknadskommunikation och ska bidra till att stärka NCC:s varumärke och önskade associationer.

Vi har valt att ha en enhetlig riktning för sponsring i hela NCC med ambitionen att fokusera på ett fåtal, av oss definierade, aktiviteter och områden. Vi vill att sponsringen ska skapa win-win-win. D v s att alla parter får ut lika mycket av samarbetet samtidigt som vi tillsammans kan producera unika upplevelser för våra intressenter. Våra värderingar är ärlighet, respekt och tillit. Värderingar som vi vill återspeglas i alla våra aktiviteter.

Vi på NCC väljer att undvika:

 • Allt som associeras med fara eller våld
 • Politiska och religiösa grupper
 • Aktiviteter som tydligt skadar miljön
 • Allt kopplat till tobak och alkohol
 • Passiv och rutinmässigt bidrag till donationer

I enlighet med NCC: s uppförandekod, avstår vi att ingå i sponsorskap som enbart ersättning av våra tjänster eller att för att ge NCC en fördel i upphandlingar.

Ansökan om Sponsring

Vill du kontakta oss för att presentera ett projekt eller förslag till samarbete?  Välkommen med din förfråga om kontakt eller skriftliga sponsringsansökan via e-post: sponsorship@ncc.se

Tyvärr har vi inte möjlighet att svara på direkta telefon- eller mötesförfrågningar. Enligt vår rutin för sponsringsförfrågningar, utvärderas inkommande förfrågningar per månad och vi  återkopplar alltid via mail.