Examensarbete

Som student har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med oss. Förutom att skriva om ett intressant ämne är det ett bra tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter för framtiden.

Aktuella examensarbeten

Ibland har vi egna konkreta frågeställningar som du kan hjälpa oss med och på så vis genomföra ett verklighetsförankrat examensarbete tillsammans med oss. Om vi har konkreta frågeställningar presenteras dem här.

Eget förslag på examensarbete

Har du egna förslag på examensarbeten? Lämna gärna in en intresseanmälan.