Grundläggning - rätt från grunden med Hercules

Hercules Grundläggning AB är ett dotterbolag till NCC och är Sveriges ledande grundläggningsföretag.

Hercules kärnverksamhet är pålning, stödkonstruktioner, grundförstärkning, tillverkning av betongpålar

Hercules erbjuder grundläggningsmetoder med installationsmetoderna borrning, slagning och vibrering:

  • Pålar av betong, trä och stål
  • Profilerad spont, rörspont, jordspikning med mera
  • Stagsättning
  • Jetinjektering
  • Slitsmurar
  • Sekantpålar

Grundläggning och jordförstärkning är numera verksamheter som sätter stora krav på kopplingen mellan dimensionerande och utförande. Därför kan Hercules erbjuda specialiststöd inom geokonstruktion direkt till våra projekt genom våra geokonstruktörer på enheten Innovation & Design.