Hercules

Hercules är ett av Nordens ledande grundläggningsföretag. Med hjälp av metoder som pålning, stödkonstruktioner och grundförstärkning hjälper vi våra kunder att lägga grunden till framtidens byggnader och anläggningar. År 2022 var vi runt 212 anställda och hade en omsättning på cirka 611 miljoner SEK. Som du kanske vet ingår Hercules i NCC Infrastructure. Vi är dessutom stolta medlemmar i European Federation of Foundation Contractors (EFFC).

Hercules i korthet

Kärnverksamhet är pålning, stödkonstruktioner, grundförstärkning och tillverkning av betongpålar samt armering. Herculeskoncernen ingår i NCC Infrastructure. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, organisationsnummer 556129-9800. Hercules är medlem i European Federation of Foundation Contractors (EFFC). Läs mer om grundläggning.

Entreprenadverksamheten

Hercules entreprenadverksamhet sker i Sverige inom regionerna Nord, Syd och Stockholm. I Norge verkar vi genom dotterbolaget HERCULES Fundamentering AS. I Danmark verkar vi genom HERCULES Fundering AS.

Regionerna erbjuder flertalet grundläggningsmetoder : slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, samt spont- och andra stödkonstruktioner.

Hercules erbjuder expertkunnande inom geoteknik och geokonstruktion genom enheten Innovation & Design (I&D).

Tillverkning

Hercules tillverkar betongpålar och har en omfattande hantering av spont. Våra två pålfabriker ligger i Västerås och Ucklum.

Historia

HERCULES Grundläggning AB bildades 1988 genom en fusion mellan Göteborgs Betongpålar, som startats år 1960, och BINAB, som bildades 1973 men vars historia sträcker sig ända tillbaka till 1875, då bolaget Nya Asfalt grundades.

BINAB var resultatet av ett samgående mellan grundläggningsverksamheterna i Nya Asfalt och Granit & Beton, dotterbolag till Svenska Väg.

I BINAB ingick vid slutet av 1980-talet Scanpile, Banut, Norfund AS i Norge och Herkules Piling Ltd i Storbritannien.

Besök Hercules hemsida