Hercules

Hercules är Sveriges största grundläggningsföretag, med en marknadsandel om 25 %. År 2015 hade Herculeskoncernen ca 200 anställda och omsatte ca 700 miljoner kronor.

Hercules i korthet

Kärnverksamhet är pålning, stödkonstruktioner, grundförstärkning och tillverkning av betongpålar samt armering. Herculeskoncernen ingår i NCC Industry. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, organisationsnummer 556129-9800. Hercules är medlem i European Federation of Foundation Contractors (EFFC).

Entreprenadverksamheten

Hercules entreprenadverksamhet sker i Sverige inom regionerna Nord, Syd och Stockholm. I Norge verkar vi genom dotterbolaget HERCULES Fundamentering AS. I Danmark verkar vi genom HERCULES Fundering AS.

Regionerna erbjuder flertalet grundläggningsmetoder : slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, samt spont- och andra stödkonstruktioner.

Hercules erbjuder expertkunnande inom geoteknik och geokonstruktion genom enheten Innovation & Design (I&D).

Tillverkning

Hercules tillverkar betongpålar och har en omfattande hantering av spont.
Våra två pålfabriker ligger i Västerås och Ucklum.

Hercules Trevi Foundations

Tillsammans med Trevi S.p.A., Italien, äger Hercules dotterbolaget Hercules-Trevi Foundations AB som huvudsakligen utför entreprenader inom specialområdena jetinjektering, grova borrade pålar och slitsmurar i Skandinavien.

Historia

HERCULES Grundläggning AB bildades 1988 genom en fusion mellan Göteborgs Betongpålar, som startats år 1960, och BINAB, som bildades 1973 men vars historia sträcker sig ända tillbaka till 1875, då bolaget Nya Asfalt grundades.

BINAB var resultatet av ett samgående mellan grundläggningsverksamheterna i Nya Asfalt och Granit & Beton, dotterbolag till Svenska Väg.

I BINAB ingick vid slutet av 1980-talet Scanpile, Banut, Norfund AS i Norge och Herkules Piling Ltd i Storbritannien.

Besök Hercules hemsida

Mats Norberg, Verkställande direktör, Hercules. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Mats Norberg

VD, Hercules, NCC Industry

HERCULES Grundläggning AB Huvudkontor
HERCULES Grundläggning AB Huvudkontor
Besöksadress:

Herrjärva torg 4, SE-170 80 Solna

Telefon: +46 858 55 29 00