Nya utmaningar i spännande projekt

Vi söker nyckelpersoner som vill vara med och genomföra de banbrytande projekt som svensk industris gröna omställning innebär. Just nu söker vi projektdirektör, kommersiell chef, produktionschef och teknisk chef samt kalkyl- och anbudsingenjörer.

Vad är den gröna omställningen?

Industrins gröna omställning skapar en utveckling som saknar motsvarighet i svensk historia och just nu har den sitt centrum i norra Sverige. Här planeras stora komplexa industriprojekt med helt ny teknik som kräver nya lösningar och samarbetsformer för att kunna genomföras. Investeringar på runt 100 miljarder kronor i tunga industrier som gruva, process och energi planeras, vilket även medför satsningar och utveckling av såväl infrastruktur som stadsbyggnation.

NCC:s roll

NCC är experter på att möjliggöra och driva megaprojekt, dvs projekt som är så stora och komplexa att det inte finns några självklara standardlösningar. Samtidigt är det lösningarna med vilka vi realiserar dessa projekt som kommer att förändra samhället. Utmaningen är tydlig. Och vi behöver bli fler som vill ta sig an den tillsammans med oss.

Läs om våra lediga jobb inom den gröna omställningen nedan

Öppen ansökan - bli en del av Green Industry Transformation

Teknisk chef till framtidens industriprojekt

Industrins gröna omställning skapar en utveckling som saknar motsvarighet i svensk historia. Enorma investeringar planeras för att förverkliga en fossilfri framtid och just nu är d

Luleå 2024-08-30
Kommersiell chef till framtidens industriprojekt

Industrins gröna omställning skapar en utveckling som saknar motsvarighet i svensk historia. Enorma investeringar planeras för att förverkliga en fossilfri framtid och just nu är d

Luleå 2024-08-30
Projektdirektör till framtidens industriprojekt

Industrins gröna omställning skapar en utveckling som saknar motsvarighet i svensk historia. Enorma investeringar planeras för att förverkliga en fossilfri framtid och just nu är d

Luleå 2024-08-30
Senior Anbudsingenjör, Green Industry Transformation

Senior anbudsingenjör till framtidens industriprojektIndustrins gröna omställning skapar en utveckling som saknar motsvarighet i svensk historia. Enorma investeringar planeras för

Stockholm 2024-08-15
Senior Anbudsingenjör, Green Industry Transformation

Senior anbudsingenjör till framtidens industriprojektIndustrins gröna omställning skapar en utveckling som saknar motsvarighet i svensk historia. Enorma investeringar planeras för

Luleå 2024-08-15
Head of Purchasing, Green Industry Transformation

The role and key responsibilitiesNCC Green Industry Transformation is looking for a Head of Purchasing to lead and develop  a best in class purchasing function, taking an acti

Hybrid 2024-08-05