Vägar i Tingstadsmotet, Göteborg.

NCC:s roll i samhället

NCC:s produkter och tjänster skapar värde för många delar av samhället. Vårt bidrag ligger i förmågan att proaktivt hantera komplexiteten i byggprocessen, baserat på vår erfarenhet och expertis. Våra projekt är olika, alla med det övergripande syftet att skapa positivt resultat för alla intressenter.