Vägar i Tingstadsmotet, Göteborg.

NCC:s roll i samhället

NCC:s produkter och tjänster skapar värde för många delar av samhället. Vårt bidrag ligger i förmågan att proaktivt hantera komplexiteten i byggprocessen, baserat på vår erfarenhet och expertis. Våra projekt är olika, alla med det övergripande syftet att skapa positivt resultat för alla intressenter.

Tegelfasader på bostadshus i Karlstad. Foto/illustration: Linn Malmén

Bostäder

NCC bygger attraktiva bostäder där fler har råd att bo, och går i täten för effektivisering och lägre byggkostnader utan att sänka boendekvaliteten. Hållbar renovering av äldre bostadsområden och utveckling av inkluderande stadsdelar är andra viktiga delar av erbjudandet.

Läs om NCC:s erbjudande inom bostäder
Bro över väg. Foto/illustration: Joakim Kröger

Infrastruktur - vägar, tunnlar, broar

Om inte infrastrukturen fungerar, fungerar inte resten av samhället. NCC:s erbjudande omfattar såväl smarta lösningar för trafiken i staden som vägar, tunnlar, broar som binder samman staden med omnejd. Det handlar om att det ska vara enkelt och säkert att resa.

Läs om vårt erbjudande inom infrastruktur
Operationsrum på Höglandssjukhuset. Foto/illustration: Joakim Kröger

Sjukhus och vårdbyggnader

NCC kan leverera hela bredden av olika lösningar för vård- och omsorgssegmentet. Allt från specialistsjukhus till vårdcentraler. Det handlar ofta om komplexa projekt, med höga krav och som involverar många intressenter såsom kunder, personal, skattebetalare och patienter.

Läs om NCC:s erbjudande inom sjukhus
Fyra personer som sitter i mötesrum och pratar. Foto/illustration: Joakim Kröger

Kontor

På attraktiva arbetsplatser bidrar både den fysiska och den sociala miljön till företags och anställdas välmående. NCC har flera koncept för kontorslokaler och ligger långt framme i utvecklingen av framtidens arbetsplatser. Dessutom bygger NCC kontor
utifrån högsta hållbarhetsstandard.

Läs om vårt erbjudande inom kontor
Svärtinge skola och skolgård. Foto/illustration: Christian Ekstrand

Skolor

Utbildning har en hög prioritet för alla – så även de kommuner och städer där brist på utbildad arbetskraft har blivit ett allt större problem. NCC:s erfarenhet är att de bästa skolorna och förskolorna byggs i ett nära samarbete med kunden.

Läs om vårt erbjudande inom skolor
Bassäng i Säffle simhall. Foto/illustration: Joakim Kröger

Sport- och badanläggningar

NCC bidrar till att skapa en meningsfull fritid för människor och erbjuder allt från cykelvägar, sport- och simhallar till inspirerande miljöer för shopping och annan rekreation.

Läs om vårt erbjudande inom Sport- och badanläggningar
Kopparfasaden på nya tingsrätten i Lund. Foto/illustration: Joakim Kröger

Offentliga lokaler - byggnation och renovering

NCC har lång erfarenhet av byggnation och renovering av offentliga byggnader. Vi är marknadsledare i Finland gällande restaurering av kulturhistoriska byggnader.

Läs om vårt erbjudande för byggnader
Maskin för asfaltsläggning Foto/illustration: Erik Mårtensson

Asfalt

NCC tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Våra asfaltsprodukter passar till allt från gator, garageuppfarter och cykelbanor till motorvägar och flygfält.

Läs om vårt erbjudande inom asfalt
Stentäkt i Glimmingen. Foto/illustration: Helene Sundenius

Stenmaterial

NCC:s erbjudande omfattar även markarbeten, pålning, innovativa och hållbara stenmaterial. Vi levererar stenmaterial och asfalt till allt från garageuppfarter och mindre vägar till komplexa infrastrukturprojekt. NCC fokuserar även på utveckling
av nya, högförädlade produkter, bland annat innovativa beläggningsmaterial som minskar risken för översvämningar.

Läs mer om vårt erbjudande inom stenmaterial
Tre personer som sitter böjda över ett mötesbord. Foto/illustration: Erik Mårtensson

Partnering

Partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna. Enligt våra erfarenheter är det tydligt att samarbete ger ett mervärde för alla berörda parter.

Läs mer om partnering