Vi bygger Sveriges infrastruktur

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har vi redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

Våra kompetensområden inom infrastruktur är att bygga och anlägga vägar, järnvägar, broar, tunnlar, bergrum, markarbeten, ledningsnät och energiproducerande anläggningar

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm, utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och sin framåtanda väl rustad för att vara med och bygga ut det svenska transportsystemet med hållbar infrastruktur i fokus. 

De riktigt stora projekten

För att kunna hantera stora infrastrukturutmaningar krävs storlek, erfarenhet och kompetens. Med djup och bred erfarenhet har NCC kapacitet att genomföra och leverera riktigt stora projekt runt om i Norden. Per Jonsson som är chef för divisionen Civil Engineering Norway har själv varit på många stora projekt och skriver om hur utvecklande det är att arbeta med utmaningar man inte får på mindre projekt. För att kunna ta oss an miljardprojekten . 

Vi bygger mer infrastruktur för pengarna

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra ett hållbart infrastrukturbyggande in i framtiden. En av våra specialiteter är att ta oss an knepiga och komplexa projekt. Vår erfarenhet och storlek tillsammans med vår position som nummer ett när det gäller att arbeta i samverkansentreprenader gör oss oslagbara inom området. 

Hållbar infrastruktur

Vi vill erbjuda de bästa lösningarna för hållbar infrastruktur. Med ett flertal grönt certifierade infrastrukturprojekt ligger vi i framkant miljömässigt. Hållbarhet innebär också säkra byggarbetsplatser både för tredje man och för oss som jobbar där. Vi strävar mot noll olyckor och har noll tolerans för arbetsmiljöbrister och riskfyllt beteende.

NCC erbjuder kunderna ett helhetsåtagande där vi tar ansvar för såväl produktionsmetoder och hållbara lösningar som för säkra arbetsplatser och strukturerade samverkansmetoder.

 

Vattentorn, Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bygger NCC Helsingborgs nya vattentorn. I uppdraget ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Vattentornet har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö
Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Flera vindkraftverk sticker upp ur ett snöbeklätt skogslandskap.
Markbygden, Piteå

NCC har utfört ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå.

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse.
Västlänken, deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.

Trafikplats Tingstad, Göteborg

I centrala Göteborg har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt Trafikplats Tingstad. Vägar och broar som förbättrar Göteborgs utmanande trafiksituation.