Vi bygger Sveriges infrastruktur

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har vi redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

Våra kompetensområden inom infrastruktur är att bygga och anlägga vägar, järnvägar, broar, tunnlar, bergrum, markarbeten, ledningsnät och energiproducerande anläggningar.

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och sin framåtanda väl rustad för att vara med och bygga ut det svenska transportsystemet.

Vi bygger mer infrastruktur för pengarna

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden. En av våra specialiteter är att ta oss an knepiga och komplexa projekt. Vår erfarenhet och storlek tillsammans med vår position som nummer ett när det gäller att arbeta i samverkansentreprenader gör oss oslagbara inom området.

Hållbar infrastruktur

Vår vision är att erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Med ett flertal grönt certifierade infrastrukturprojekt ligger vi i framkant miljömässigt. Hållbarhet innebär också säkra byggarbetsplatser både för tredje man och för oss som jobbar där. Vi strävar mot noll olyckor och har noll tolerans för arbetsmiljöbrister och riskfyllt beteende.

NCC erbjuder kunderna ett helhetsåtagande där vi tar ansvar för såväl produktionsmetoder och hållbara lösningar som för säkra arbetsplatser och strukturerade samverkansmetoder. 

Motalabron_RV50_NCC3786
Riksväg 50, Mjölby-Motala

NCC har byggt Rv50 mellan Mjölby och Motala. Projektet innefattar en ny mötesfri väg, högbro över Motalaviken, ett stort antal vägbroar samt trafikplatser. Den nya vägen genom Motala är cirka två kilometer kortare än tidigare genomfart.

Rotebro_NCC30029
Sveriges första miljöklassade vägbroar i Rotebro

NCC bygger två nya vägbroar över Ostkustbanan vid E4 Rotebro. Det är det första svenska mark- och anläggningsprojekt som påbörjat en CEEQUAL-certifiering.

norsborg
Norsborgsdepån, Norsborg

Bättre kollektivtrafik med ny depå. NCC bygger en verkstadsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg för SL:s nya tunnelbanetåg.

City-banan-oversikt-100823_berg
Norrströmstunneln - Citybanan, Stockholm

NCC bygger Norrströmstunneln och nya stationen Stockholm City, en del av Citybanan.

DJI_0006
Trafikplats Tingstad i Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC på uppdrag av Trafikverket Trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.