Vi bygger Sveriges infrastruktur

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har vi redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

Våra kompetensområden inom infrastruktur är att bygga och anlägga vägar, järnvägar, broar, tunnlar, bergrum, markarbeten, ledningsnät och energiproducerande anläggningar

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och sin framåtanda väl rustad för att vara med och bygga ut det svenska transportsystemet med hållbar infrastruktur i fokus. 

Vi bygger mer infrastruktur för pengarna

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra ett hållbart infrastrukturbyggande in i framtiden. En av våra specialiteter är att ta oss an knepiga och komplexa projekt. Vår erfarenhet och storlek tillsammans med vår position som nummer ett när det gäller att arbeta i samverkansentreprenader gör oss oslagbara inom området.

Hållbar infrastruktur

Vi vill erbjuda de bästa lösningarna för hållbar infrastruktur. Med ett flertal grönt certifierade infrastrukturprojekt ligger vi i framkant miljömässigt. Hållbarhet innebär också säkra byggarbetsplatser både för tredje man och för oss som jobbar där. Vi strävar mot noll olyckor och har noll tolerans för arbetsmiljöbrister och riskfyllt beteende.

NCC erbjuder kunderna ett helhetsåtagande där vi tar ansvar för såväl produktionsmetoder och hållbara lösningar som för säkra arbetsplatser och strukturerade samverkansmetoder. 

Flygbild över byggnationen av Trafikplats Tingstad, med Göteborgs utbredning i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Trafikplats Tingstad, Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC på uppdrag av Trafikverket Trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.

Illustration över hur Citybanan är placerad under Stockholms gator. Foto/illustration: Samuel Ratio/Ahlqvist & Ahlqvist
Norrströmstunneln - Citybanan, Stockholm

NCC bygger Norrströmstunneln och nya stationen Stockholm City, en del av Citybanan.

Bild på nya E4 vid Rotebro. Lång exponering skapar konturer av bilarnas strålkastare. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Vägbroar, Rotebro, Stockholm

NCC bygger två nya vägbroar över Ostkustbanan vid E4 Rotebro. Det är det första svenska mark- och anläggningsprojekt som påbörjat en CEEQUAL-certifiering.

Bild på projektet Norsborgsdepån i södra Stockholm. Överblick över en järnvägsvagnhall med två spår och verktyg på båda sidor. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Norsborgsdepån, Norsborg

Bättre kollektivtrafik med ny depå. NCC bygger en verkstadsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg för SL:s nya tunnelbanetåg.

Bild på nya Riksväg 50, med en nyanlagd väg som skär genom skog och förbi byggnation. Foto/illustration: Per Pixel Petersson
Riksväg 50, Mjölby-Motala

NCC har byggt Rv50 mellan Mjölby och Motala. Projektet innefattar en ny mötesfri väg, högbro över Motalaviken, ett stort antal vägbroar samt trafikplatser. Den nya vägen genom Motala är cirka två kilometer kortare än tidigare genomfart.