Stenmaterial - kross och grus

Vår krossverksamhet står för tyngd, kunskap och service. Vi förädlar stenmaterial från grus- och bergtäkter till olika krossprodukter i Sverige och vi har stor kunskap om våra produkter och hur de ska användas, en kunskap som vi gärna delar med oss av till alla våra kunder.

Vi arbetar med såväl små som stora kunder och projekt - effektivt och enkelt. Vi finns representerade över hela landet, vilket innebär att var du än ska bygga så kan vi bistå dig med stenmaterial.

Krossprodukterna används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet, som till exempel fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och järnvägar, dränering, sandning och grusning. Kross är också en viktig råvara vid tillverkning av asfalt och betong.