Införsel av material

Inom NCC Ballast arbetar vi med att främja återanvändning och återvinning av material, entreprenadberg, asfalt, betong, jord och schaktmassor från byggprojekt. Vi kan också erbjuda deponering av vissa material då återanvändning eller återvinning är svår att åstadkomma.

För att vi på NCC ska kunna hjälpa dig som kund med hantering av ditt överskottsmaterial eller avfall behöver vi information från dig.

Vi behöver veta:

  • Vem du är
  • Vad det är för material
  • Materialets avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927)
  • Varifrån materialet kommer
  • Hur materialet har uppstått
  • Om det finns provtagning, kontroller eller analyser kopplade till materialet

Detaljerna hittar du i blanketten för ”Grundläggande karaktärisering av avfall”. Denna behöver skickas till våra säljare i god tid innan införseln är tänkt att ske, minst tre dagar innan, gärna mer. Detta för att vi ska kunna kontrollera uppgifterna mot anläggningens villkor och förbereda din införsel på bästa sätt.

Alla våra anläggningar har villkor som styr verksamheten, vad vi får lov att ta emot, återvinna eller deponera. Möjligheterna och våra tillstånden ser olika ut från anläggning till anläggning. Se mer vilka specifika regler som gäller för våra anläggningar under respektive anläggningssida.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta din lokala säljare. Kontaktuppgifter och information om vem blanketten ska mailas till finns under respektive anläggningssida. Till höger ser du de anläggningar som tar emot överskottsmaterial eller avfall.