Hållbarhet inom NCC Ballast

Vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan och utvecklar ständigt våra erbjudanden med fler hållbara produkter och lösningar där vi med bibehållen kvalitet kan hushålla med resurserna, och samtidigt effektivisera arbetet. Att främja en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur är en viktig del i vår strategi.