Awareness day

Awareness Day – en dag för reflektion och eftertanke

Den första onsdagen i september varje år samlas alla medarbetare klockan 09.00 på sina respektive arbetsplatser – oavsett om det är i produktionen eller på kontoret – för att följa ett gemensamt fokus för dagen. Detta ska leda till reflektion och diskussion och resultatet ska senare följas upp av varje arbetsplats. 

Awareness Day fokuserar på hälsa och säkerhet där vi diskuterar vårt beteende och ökar medvetenheten kring attityder och beteenden både som ett team och som individer. Syftet är att öka säkerhetsmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen för att bidra till vårt långsiktiga mål att reducera olyckor generellt samt eliminera allvarliga olyckor och incidenter. 

Tema för Awareness Day 2023: Säkerhetskultur 

Temat för årets Awareness Day var säkerhetskultur – våra gemensamma attityder, värderingar och beteenden kring säkerhet och arbetsmiljö. Genom att diskutera säkerhetskulturen kan vi tillsammans reflektera över hur våra attityder och beteenden påverkar vår säkerhet och gemensamma arbetsplats.