Awareness day

”Våga ta Time Out” – temat för Awareness Day 2022.

Klockan 9.00 den första onsdagen i september varje år, samlas alla anställda på sina arbetsplatser – både i produktion och på kontor – för att följa ett gemensamt fokus för dagen. Detta ska leda till reflektion och diskussion som senare ska följas upp på varje arbetsplats.

Awareness Day fokuserar på hälsa och säkerhet genom att vi diskuterar våra beteenden och höjer medvetenheten kring attityder och beteenden, både på grupp- och individnivå. Målsättningen är att Awareness Day ska stärka företagskulturen med Star Behaviours där hälsa och säkerhet är en naturlig del av de dagliga rutinerna, som i sin tur ska leda till hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer och till NCC:s vision om noll olyckor.

Awareness Day 2023 äger rum 6 september. Dagar kvar:

164