Närbild på vattentornet i Helsingborg. Foto: Joakim Kröger

Vår strategiska inriktning

NCC:s kärnkompetens är att hantera komplexiteten i byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter. Detta är utgångspunkten för koncernens strategiska inriktning och vår gemensamma operationella modell.
Vi arbetar utifrån ett antal strategiska initiativ där vi får ut styrkan av att vara ett stort nordiskt företag med en bredd av verksamhetsområden. Vi förenar det stora företagets kompetens, erfarenhet och expertis med lokal förankring och beslutskraft.

Our core is construction

Varje generation har ansvar för att underhålla och utveckla vår gemensamma samhällsinfrastruktur för att skapa möjligheter idag och för framtiden. Bygg-, underhålls- och utvecklingsprojekt initieras av våra kunder eller av NCC. NCC:s syfte är att med vår expertis och kompetens som grund ta kunden genom byggprocessen för att få ett positivt slutresultat för alla intressenter.

Vår operationella modell

NCC är ett kunskapsbaserat företag vars kärna är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess. Vår verksamhet omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial.
Vi behöver vara experter på processens olika delar men vi måste också kunna få dem att samverka. NCC driver för närvarande utvecklingsinitiativ inom kompetensutveckling, digitalisering och ett ökat utnyttjande av expertis och data från hela företaget.

Star behaviors

För att fortsätta genomföra den förändring vi vill uppnå krävs också ett högt medarbetarengagemang samt en gemensam värdegrund och kultur. Företagskulturen baseras på gemensamma värderingar och beteenden och är även en grundsten i NCC:s strategiska inriktning.
Under 2021 har vi arbetat med att implementera våra Star behaviors, önskade beteenden, hos medarbetarna. Cirka tre fjärdedelar av medarbetarna har deltagit i workshoppar och vi har arbetat in önskade beteenden i våra HR-processer, vilket kommer att bidra till att driva förbättringar och förändringar.

Strategisk inriktning

 • Vårt syfte

  Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • Vår grund

  Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

 • Vår position

  Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

 • Ett kunskapsbaserat företag

  Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

 • IT-infrastruktur

  Ha ett datainformerat arbetssätt, vilket kräver att NCC investerar i IT och digitalisering.

 • Proaktivitet

  Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Expertis

  Dra nytta av koncernens samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen.

 • Ha och visa passion för att prestera

  Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre samt överträffa våra mål och resultat.

 • Bygg tillsammans

  Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

 • Genomför och följ upp

  Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

 • Agera med omtanke

  Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

Fokusområden

 • Vårt syfte

  Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

 • Vår grund

  Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

 • Vår position

  Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

 • Ett kunskapsbaserat företag

  Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

 • IT-infrastruktur

  Ha ett datainformerat arbetssätt, vilket kräver att NCC investerar i IT och digitalisering.

 • Proaktivitet

  Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

 • Expertis

  Dra nytta av koncernens samlade expertkunskap för att utveckla byggprocessen.

 • Ha och visa passion för att prestera

  Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre samt överträffa våra mål och resultat.

 • Bygg tillsammans

  Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

 • Genomför och följ upp

  Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

 • Agera med omtanke

  Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.