Säkra lösningar för bergsprängning och losshållning

NCC:s berggrupp finns i hela Sverige och hjälper dig att losshålla berg i täkter, spränga för entreprenader och borra i gruvor. Tack vare mycket erfaren personal, en resursstark maskinpark och våra digitala system kan du känna dig trygg med att bergsprängningen sker både säkert, effektivt och i tid.

När det gäller bergsprängning så är det erfarenhet som bygger expertis och träffsäkerhet, i både utförande och kalkyl. Digital mätning av bergets struktur, avancerade borriggar och GPS-teknik för maskinstyrning ökar precisionen. Men till sist är det alltid vårt samspelta team av erfarna och kunniga sprängarbasar, borrare och tjänstemän som är avgörande för ett bra resultat.

Nyckeln till säker bergsprängning

Nyckeln till en säker och kostnadseffektiv sprängning är noggrann planering, riskhantering i tidiga skeden och ordning och reda. Komplexa uppdrag kräver hög grad av innovation och goda lösningar. Genom att se till helheten och välja rätt lösning håller vi den produktionstakt du önskar på ett kontrollerat och säkert sätt.

Entreprenadsprängning

Vi utför vanliga sprängningsjobb inom entreprenadverksamheten, exempelvis sprängningar under vatten, sprängning för avlopp, järnvägar och bilvägar. 

Vi gör alltid en genomarbetad kalkyl både på varje delmoment och på jobbet som helhet.
Torgny From, Area Manager