Vattenkraftverk

NCC har styrkan och kompetensen att vara totalleverantör vid vattenkraftentreprenader.

Dammsäkerhet för vattenkraft

Vattenkraften står idag inför en nödvändig upprustning med effekt- och dammsäkerhetshöjande åtgärder. Många av våra dammar och vattenkraftverk är gamla och behöver moderniseras för att ta tillvara energin på ett effektivare och säkrare sätt.

Vi har god erfarenhet av att kombinera vår tekniska kompetens med samverkansentreprenader för att säkra och optimera leveranser åt våra kunder i dessa ofta mycket komplexa projekt.

Jonas Nilsson

Teknisk specialist, NCC Infrastructure

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure