Helhetsansvar för vattenkraftsentreprenader

Vattenkraften är grundbulten i Sveriges elsystem och står inför stora reinves­teringar. NCC har styrkan och kompetensen att vara totalleverantör vid vattenkraftentreprenader. Till exempel har vi unik kompetens i säker vattenhantering under projektets genomförande.

Vattenkraften står idag inför en nödvändig upprustning med effekt- och dammsäkerhetshöjande åtgärder. Många av våra dammar och vattenkraftverk är gamla och behöver moderniseras för att ta tillvara energin på ett effektivare och säkrare sätt.

NCC har lång tradition inom vattenkraft och har till exempel unik kompetens i säker vattenhantering under projektets genomförande. I vattenkraftsprojekt ställs också stora krav på en säker arbetsmiljö då arbetet innehåller en mängd riskmoment kopplade till vatten. En framgångsfaktor i vattenkraftsprojekt är att arbeta till­sammans med kunden i tidiga skeden för att säkra byggbarhet och leverans­tider. Fiskvägar, nya kraftstationer och dammsäkerhetsåtgärder är exempel på projekt som vi genomför.

Minskar klimatpåverkan i vattenkraftsprojekt

NCC arbetar också för att minska klimatpåverkan i vattenkraftsprojekt genom att optimera betongrecept och konstruktioner i anläggningarna. I den klimatförbättrade betongen som används har cementahalten kunnat reduceras och ersättas med flygaska och grövre ballast. Denna betong behöver inte heller kylas under härdning vilket ger tid- och energibesparingar samt arbets­miljöförbättringar. Klimatförbättrad betong används bland annat i projekten vid vattenkraftstationerna Forshuvudforsen, Rengård och Lilla Edet. Dessa projekt samarbetar på flera sätt genom ett samnyttjande av exempelvis torn­kranar, glidformar med mera.

Se filmen från Forshuvud kraftverk om hur vi arbetar i samverkan.