Bild på damm i Lilla Edet och en kraftstation.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder Lilla Edet

På uppdrag av Vattenfall bygger NCC om kraftstationen i Lilla Edet. En åtgärd som ska bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige.