Foto: Mattias Holmgren, NCC
Flygbild över Rengård vattenkraftverk i Skellefteå. Foto: Mattias Holmgren, NCC.

NCC bygger ut vattenkraftverk i Skellefteå

NCC och Skellefteå Kraft effektiviserar och bygger ut Rengård vattenkraftverk med en extra turbin för att öka anläggningens kapacitet.

Rengård vattenkraftverk ligger i Skellefteälven och togs i drift 1970. Genom utbyggnad av vattenkraftverket med en andra turbin, kallad Rengård G2, skapas förutsättningar för att öka och leverera mer förnybar energi. Rengård har idag en effekt på 35 MW och utbyggnaden innebär en fördubbling av effekten till cirka 70 MW.

Kraftverksdammen effektiviseras och installation av en ny turbin och generatorer genomförs intill befintlig turbin. För att kunna utföra arbetena byggs också en fångdamm för att torrlägga området under byggnationen.

Samarbetsformen partnering innebär att NCC och Skellefteå Kraft samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Vilket är bra för denna typ av komplexa uppdrag, samsyn skapas mellan medarbetare och aktörer i projektet. NCC:s tidigare erfarenheter från arbete med kraftstationen Hissmofors i Indalsälven vid Storsjöns utlopp i Östersund är ett av många exempel över landet.

  • Rengård komplexa arbeten i tuffa miljöer. NCC:s innovativa glidform för gjutning av intagsbacken, 20 meter lång, 14 meter bred och lutar 45 grader. Gjutningen tog två dygn. Genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare, under hösten 2022. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Rengård komplexa arbeten i tuffa miljöer. NCC:s innovativa glidform för gjutning av intagsbacken, 20 meter lång, 14 meter bred och lutar 45 grader. Gjutningen tog två dygn. Genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare, under hösten 2022. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Rengård komplexa arbeten i tuffa miljöer. NCC:s innovativa glidform för gjutning av intagsbacken, 20 meter lång, 14 meter bred och lutar 45 grader. Gjutningen tog två dygn. Genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare, under hösten 2022. Fotograf Sune Grabbe.

  • Rengård komplexa arbeten i tuffa miljöer. NCC:s innovativa glidform för gjutning av intagsbacken, 20 meter lång, 14 meter bred och lutar 45 grader. Gjutningen tog två dygn. Genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare, under hösten 2022. Fotograf Sune Grabbe.

  • Rengård komplexa arbeten i tuffa miljöer. NCC:s innovativa glidform för gjutning av intagsbacken, 20 meter lång, 14 meter bred och lutar 45 grader. Gjutningen tog två dygn. Genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare, under hösten 2022. Fotograf Sune Grabbe.

  • Rengård komplexa arbeten i tuffa miljöer. NCC:s innovativa glidform för gjutning av intagsbacken, 20 meter lång, 14 meter bred och lutar 45 grader. Gjutningen tog två dygn. Genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare, under hösten 2022. Fotograf Sune Grabbe.

Richard Mattsson

Produktionschef, NCC Infrastructure