Foto: Mattias Holmgren, NCC
Flygbild över Rengård vattenkraftverk i Skellefteå. Foto: Mattias Holmgren, NCC.